اطلاعیه شماره ۳ آزمون جامع هومیوپاتی سال ۱۳۹۲

” اطلاعیه شماره ۳ آزمون جامع هومیوپاتی سال ۱۳۹۲”
بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون ریها مورخ ۷/۴/۱۳۹۲ که مدارک خود را برای دفتر انجمن در تهران پست و یا پیک نموده اند ، می رساند که برای اطمینان از رسیدن مدارک خود ، حداکثر تا تاریخ ۱۵ /۳/۹۲ با دفتر انجمن به شماره ۰۹۱۲۸۳۳۷۳۹۸ خانم هاشمی (مسئول دفتر انجمن ) تماس حاصل فرمایند.

0
  نوشته‌های مرتبط

You must be logged in to post a comment.