اطلاعیه شماره ۶ آزمون جامع هومیوپاتی

بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون می‌رساند که نتایج حداکثر تا تاریخ ۹۲٫۵٫۱۵ از طریق سایت انجمن اعلام می‌گردد.

0
  نوشته‌های مرتبط

You must be logged in to post a comment.