اطلاعیه مدرک LMHI

بدینوسیله به اطلاع می رساند آن گروه از پزشکان عمومی و یا متخصص، دندانپزشکان، دامپزشکان و داروسازان محترم هومیوپات با مدرک ممتاز که مایل به دریافت تمبر و یا مدرک LMHI می باشند مبلغ 16 یورو {15 یورو حق عضویت . 5/ یورو انتقال بانکی و 5/ یورو هزینه دفاتر انجمن } تا تاریخ 25 فروردین 93 همراه با مشخصات کامل به زبان انگلیسی به نمایندگان انجمن در استان خود تحویل نمایند . تاریخ دریافت مدرک یا تمبر که احتمالا اواخر تابستان خواهد بود از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.
دکتر مرضیه شناور
نماینده LMHI در ایران

0
  نوشته‌های مرتبط

You must be logged in to post a comment.