اطلاعیه مهم آزمون جامع هومیوپاتی

با توجه به در خواست گروهی از شرکت کنندگان آزمون جامع هومیوپاتی زمان برگزاری این آزمون به تعویق می افتد ودر تاریخ سوم مهرماه برگزار نمی گردد تاریخ برگزاری آزمون جامع وزمان ثبت نام افرادی که تا کنون مدارک خود راتکمیل ننموده اند متعاقبا اعلام میگردد.

0
  نوشته‌های مرتبط

You must be logged in to post a comment.