کلیه پزشکان ( عمومی ، متخصص ، PHD ) که دوره آموزش طب هومیوپاتی را در مراکز مورد تایید انجمن هومیوپاتی ایران در داخل و یا خارج کشور گذرانده باشند میتوانند با ارائه مدارک لازم ، به ” عضویت رسمی ” انجمن هومیوپاتی ایران درآیند.
همچنین کلیه اعضای رسمی در صورت موفقیت در آزمون انجمن هومیوپاتی ایران ( RIHA ) ، گواهی عضویت ممتاز دریافت نموده و به ” عضو ممتاز ” انجمن هومیوپاتی ایران ارتقا می یابند .
تمامی کسانی که در رشته های دیگر مرتبط با دانش پزشکی مانند دندانپزشکی ، دامپزشکی ، داروسازی و… تحصیل نموده و دوره آموزش طب هومیوپاتی را در مراکز مورد تایید انجمن هومیوپاتی ایران در داخل و یا خارج کشور گذرانده باشند میتوانند در صورت موفقیت در آزمون انجمن هومیوپاتی ایران ( RIHA ) ، به ” عضویت افتخاری ” انجمن هومیوپاتی ایران درآیند.

بدیهی است درمان بیماران بوسیله طب هومیوپاتی براساس موازین قانونی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بوده و عضویت در انجمن هومیوپاتی ایران به تنهایی به عنوان مجوز طبابت و درمان بیماران محسوب نمیگردد .

دكتر امیر رضا حاجیان
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر سعید مزینانیان
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر اردوان شهردار
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر آرش احمدی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر فربد رهنمای چیت ساز
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر غلامرضا عسگری درمنکی
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر مینوالسادات محمودعربی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر فاضل حمیدبهنام
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر بهنوش نوشی
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر مهدی موفق شریف
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر فرانک محمد حسین فرزاد
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر سیامک یوسفی زاده
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر رحمانی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

سعید جباری
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

پروانه خورشیدمهر
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری – www.henus.orgدکتر سید جواد رضوی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دكتر پروین دلیری
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دكتر جعفر سعیدی
[email protected]
نوع عضویت: ممتازفهیمه رئوفی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر نغمه محسنی نیا
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر رحیم صدیق نیا
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر سونا اصفهانی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر کوروش قربان پناه
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر شهریار موسوی نژاد
[email protected]
نوع عضویت: ممتازسروش ابراهیمی
Soroush Ebrahimi
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر جعفر گلچین
Jafar Golchin
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر بابک ناهیدی آذر
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر سید جواد دریاباری
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر عنایت اله اعتدالی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر پریسا اصانلو
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز-مسئول سمینارهای انجمن هومیوپاتی ایراندکتر مجتبی احمدی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر آدیتیا کازاریانس
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر رحیم غنی شایسته
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر قاسم فرضی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر منوچهر معتمدیان
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر فهیمه نویدان فر
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر شاهین شمس الدین
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر سیما صالحی ناغانی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر مهرداد طبیب زاده
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر نیره حق الهی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر فرهاد معینی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر محمدعلی عسگری
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر مرضیه بینش
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر رامین اسلامی نسب
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر دره جذبی
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر رزیتا فاطمی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر پدرام معینی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر هاجر شانه ساززاده
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر مژگان عیدی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر مرتضی کاظم پور
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر جلال الدین نویدان فر
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر اطهر ایزدی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر منیرالسادات دکتر امین
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر نسرین حکیمی
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر سیامک یوسفی نژاد
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر علی کریمی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر مهرداد اخوان بهبهانی
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر نادر مرادی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر فاطمه جمالی افرمجانی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر حوری صیرفیان
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر فریبا بشیری
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر سید آقانور صادقی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر بلیندا گوستا
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر مهستی عطایی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر سونیا کاظم زاده آزاد
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر بابک کاظم زاده آزاد
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر سید علیرضا اشرف واقفی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر حسین صادق
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر ناهید عرب
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر سیمین بیکدلی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر نرگس توکلی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر ندا عشایری
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر ستار رحیمی جونقانی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر مریم ادیبیان
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر فاطمه رافتی
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر حسین ظهوری
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر ژیلا یغمائی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر آزیتا ضیائی
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر مجیدرضا طبیب زاده
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر مرضیه شناور
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر ناصر کنعانی
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر مهدی تنهایی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر علی عباسی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر اسماعیل گلستانی
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر نصراله صولت نیا
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر عباسعلی فهزادی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر رضا خواجه یوسفی
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر مهران سلطانی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر لیلا ارشادفر
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر قباد نیک روش
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر رویا راتق
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر نازیلا خلیلی آزاد
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر امیر عزیزی
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر سید محمد داستان
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر میترا ظریف صنایعی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر سعید کیانی
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر مهسان کاشف
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر فرشاد شاددل
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر مرجان قاضی راد
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر کتایون شیرکوهی
[email protected]
تماس: ٠٩١٩٩٢١١٥٥٨ و ٤٤٣٣٢٥٣١
نوع عضویت: ممتاز

دکتر منوچهر فرهنگ مهر
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر فریبا بهروزی
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر کامبیز دارا
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر نگین نوری
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر الهام اسعدی
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر محمد عیوضی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر افشین زالی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر الهام سعیدی
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر آسا یوسفی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر سیمون صادقیوند
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر رکسانا نیرمی
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر ماکان اقومی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر نسرین مقیدی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر حوری آذر هوشنگ
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر بیژن نوذری
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر کامیار اسماعیلی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر محمد حسین زاده داورزنی
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر اعظم بنائیان
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر سینا مرشد
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر مهرناز یوسفی
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر آرش جبارزاده
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر نادر نعمتی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر مهشید هوسمی رودسری
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر کامران جلالی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر امیر علی منصور
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر خندان زارع
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر فرانک فرح بخش
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر سعید عبادی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر مهدی پاکروان نژاد
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر پیمان بنکدار
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر مسعود آذری
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر محسن آقاپور
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر مریم شریف
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر حمیدرضا تیرگری
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر منصور آگاهی
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر بهزاد بنکدار
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر آرش ملک احمدی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر جعفر قاسم زاده
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر مهسا قریشی نژاد
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر فریبا بینش
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر سید شاهین سلطانی
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر فریبا بیرجندی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر نادیا قاضی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر حیدر حریریان
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر اعظم عبدال احدی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر کوروش سید رضوی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر ماندانا نوید آذربایجانی
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر فرزاد اسدی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر مرتضی ایزدی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر حسین فرهودی
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر حسین رحیمی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر سیده فاطمه میرمیناچی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر کیانفر نخبه زعیم
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر علی امینی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر سهیلا کوچک یزدی
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر محمد برون بری
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر سعید انبازی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر الهام احمدی
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر علیرضا طلوع بهبود
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز(نماینده انجمن در استان قزوین)

دکتر مریم شنطیا
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر حمیدرضا لاجوردی
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر رویا راستی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر مهناز عرب سلغار
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر تینا شکیبا
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر مرجان نیری فسائی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر مریم کهکشانی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر مریم السادات دادگر
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر سعیده اسکندرنژاد
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر آرزو اکرمی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر مسعود سالم نژاد
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر سهراب فتحی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر ابوالقاسم ابراهیمی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر سیما صداقت سیار
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر میترا سروری مفرد
۵۱۲۵۱@irimc.org
نوع عضویت: رسمی

دکتر کسری چهرازی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر فرزاد خودسیانی
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر حسینعلی محمدپور
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر محمداسماعیل سکوتی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر مائده حاجی آقایی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاززهرا مفرحی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر نجمه الصباح تالهی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر عادل حیدری نژاد متخصص کودکان-هومیوپات اطفال
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر پیمان جمشیدوند
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر آرزو زیادخانی قاسمی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دكتر فاطمه ابراهیمی ثانی
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدكتر زهرا سوار تندرو
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دكتر فاطمه امیدی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دكتر جواد حاج آقاجانی
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدكتر عارفیان
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دكتر سعید علی توكلی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

فرشید انگوتی اشناری
[email protected]
نوع عضویت: افتخاریعلیرضا کاری
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دكتر مریم صلاحیان
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

میترا میهن یار
[email protected]
نوع عضویت: افتخارینوریه طباطبایی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

ابولفضل حسینی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر زرین تاج حقگو
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر جواد حسین پور
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر مرضیه مسیحی پور
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

دکتر داود سلگی
[email protected]
نوع عضویت: رسمیمهناز زرافشار
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

مرضیه کارگر
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر علیرضا فتحی
[email protected]
نوع عضویت: ممتازرضا شکوری
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

ماندانا شکرچیان
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

بتول غازی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاریفراس حکاک
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

مریم نوری
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

مهران دهگایی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاریمهناز جاهد قرا ملکی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

پارسا باقرزاده
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

ماریگا اسعدی ارامنه
[email protected]
نوع عضویت: افتخاریثمینه ثقفی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

حسن اقدسی نیا
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

فریبا الماسی
[email protected]
نوع عضویت: رسمیغضنفر قاسمی آذر
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

افسانه سلیمانی مختاری
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

فهیمه مهدوی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاریآزیتا داوودی فر
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

مریم جلیلی مرند
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

مریم ادیبی کجوری
[email protected]
نوع عضویت: افتخاریمهسا فضائلی نژاد
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر ذوالبخش ترکستانی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

قدرت الله قاسمی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاریسیمین اسمعیل پورزنجانی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

سمانه متینی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

ماندانا باقریان
[email protected]
نوع عضویت: افتخاریلادن نبوی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر بنفشه حیدری
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

سیما اقدامی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاریدکتر امیر آرامی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

نوشین نواب
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری- مسئول خبرنامه انجمن هومیوپاتی ایران

سهیلا خرم
[email protected]
نوع عضویت: افتخاریرقیه برضیا
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

مریم پیله جی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

نیکی محمودی راد
[email protected]
نوع عضویت: افتخاریمریم صدیق نوبر
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

شبنم صائب
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر مسعود مسعودی نسب
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر نادر لک پور
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر بیژن رادمهر
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر محمدمهدی مصلی نژاد
[email protected]
نوع عضویت: افتخاریپیمان فقیه فرد
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر امیر عباس جعفری
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر حبیبه گلزاریان
[email protected]
نوع عضویت: افتخاریدکتر روزا رفیعی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر جواد مفید
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر عاطفه جوانمرد
[email protected]
نوع عضویت: افتخاریدکتر میترا صالحی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر دلارام صدرایی شاملو
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر شیده عابدین آه
[email protected]
نوع عضویت: افتخاریدکتر فرهاد گلپروران
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر مریم علیزاده قرائی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر بهادر علیدوستی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاریدکتر افسانه صراف زاده
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر رحیم محمدی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

سید محمد علی بتولی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاریمحمد جوادی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

مصطفی حق وردی نژاد
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

شهناز سبحانی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاریگیتا اخوان
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

علی رضایی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر خسرو مرادی لاکه
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر بهنوش دشتی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر علیرضا تابان صادقی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر منیژه یوسفی شجاع
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر یدالله احراری
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

قنبر دلارا
۲۷[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر سید ناصرالدین مرتضوی
[email protected]
نوع عضویت: رسمیدکتر ناهید رهبر
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر فاطمه سیگاری
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر لادن گلستانیان
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر رامین خداوندی
[email protected]
نوع عضویت: رسمی

آزیتا فقیهی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر بهاره تمدنی
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر طناز مصطفوی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر بهین ناظم رعایا
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر مسعود قاسمی
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر زهره بیگدلی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر سحر رحمانی
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر زهرا مهذب
[email protected]
نوع عضویت: ممتازدکتر جواد ببری
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر بهمن حیدریان
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر دانش محمدی پور
[email protected]
نوع عضویت: ممتازپروانه نخستین مرتضوی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

الهام پوییده
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر سیامک رئیسی
[email protected]
نوع عضویت: ممتازمنیره کشتکار باقری
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

بهناز روحانی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

اعظم اکبری
[email protected]
نوع عضویت: افتخاریمریم کولیوند
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

پوپک میرخانی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

سیده مهدیه علوی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاریدکتر حسین کبیری
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

آراسته اطهری
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر مریم مهرزادی
[email protected]
نوع عضویت: ممتازساره عبدالهی فرد
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

دکتر جلال میرعبداله
[email protected]
نوع عضویت: ممتاز

دکتر بتول ضرابی
[email protected]
نوع عضویت: ممتازحمیده معلم زاده حقیقی
[email protected]
نوع عضویت: افتخاری

محمدباقر   احمدی
نوع عضویت: ممتاز

دکتر طاهره دلپذير
نوع عضويت : ممتاز
[email protected]دکتر جلال مظفری
[email protected]
نوع عضويت : ممتاز

حسین استیری
[email protected]
نوع عضویت : افتخاری

دکتر سپیده نیک فرجام
نوع عضویت: ممتاز


دكترزينب جعفري
نوع عضویت : ممتاز

دكتر افشين فروردين
نوع عضویت: ممتاز

افاق برى
ليسانس مامايي
نوع عضویت : افتخاری
[email protected]

دکتر علی مظاهری نژآد
نوع عضویت: ممتاز


دکتر سینا مرشد
نوع عضویت : ممتاز

دکتر داریوش ریزه وند
نوع عضویت : ممتاز

دکتر مرتضی کاظم پور مفرد
نوع عضویت : ممتاز


زهرا ایمانی
نوع عضویت : رسمی
rr.imani62yahoo.com