انتصاب استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی مظاهری نژاد ،” عضو هیئت مدیره انجمن هومیوپاتی ایران ” به عنوان ریاست دانشکده طب ایرانی (سنتی )و مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران

انتصاب استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی مظاهری نژاد ،” عضو هیئت مدیره انجمن هومیوپاتی ایران ” به عنوان ریاست دانشکده طب ایرانی (سنتی )و مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران .

دکتر مسعود ناصری پور رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران ، طی حکمی دکتر علی مظاهری نژاد را به عنوان ریاست دانشکده طب سنتی و مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب ایرانی و مکمل این داشگاه منصوب نمود.
این انتصاب شایسته را به ایشان و جامعه طب مکمل و اعضای انجمن هومیوپاتی ایران تبریک عرض مینماییم .

0
  نوشته‌های مرتبط
  • No related posts found.

You must be logged in to post a comment.