برنامه سخنرانی های سمینار مورخ 91.10.1

برنامه سخنرانی های سمینار «درمان بیماریهای ستون فقرات ومفاصل » مورخ 91.10.1
9- دکتر فاضل حمیدبهنام – معرفی بیماران درمان شده به روش هومیوپاتی
30/ 9- دکتر آرش احمدی – کمردرد
10- دکتر علی کریمی – سیاتیک
30 /10- دکتر حسینی (متخصص طب فیزیکی) – طب فیزیکی دردرمان بیماریهای ستون فقرات
11- استراحت وپذیرایی
30/11- دکتر علیرضا طلوع بهبود – معرفی بیماران درمان شده به روش هومیوپاتی – (اهمیت بیماریهای روان‌تنی )
12- دکتر داریوش ریزه وند – طب سنتی ایران در درمان بیماریهای ستون فقرات ومفاصل
30/12 – دکتر کسری چهرازی – درمان نقاط تریگر در نیم تنه فوقانی
13- دکتر علی مظاهری نژاد (متخصص پزشکی ورزشی ) – درمان از نگاه پزشکی ورزشی

0
  نوشته‌های مرتبط
  • No related posts found.

You must be logged in to post a comment.