برنامه سخنرانی های سمینار مورخ ۹۱٫۱۰٫۱

برنامه سخنرانی های سمینار «درمان بیماریهای ستون فقرات ومفاصل » مورخ ۹۱٫۱۰٫۱
۹- دکتر فاضل حمیدبهنام – معرفی بیماران درمان شده به روش هومیوپاتی
۳۰/ ۹- دکتر آرش احمدی – کمردرد
۱۰- دکتر علی کریمی – سیاتیک
۳۰ /۱۰- دکتر حسینی (متخصص طب فیزیکی) – طب فیزیکی دردرمان بیماریهای ستون فقرات
۱۱- استراحت وپذیرایی
۳۰/۱۱- دکتر علیرضا طلوع بهبود – معرفی بیماران درمان شده به روش هومیوپاتی – (اهمیت بیماریهای روان‌تنی )
۱۲- دکتر داریوش ریزه وند – طب سنتی ایران در درمان بیماریهای ستون فقرات ومفاصل
۳۰/۱۲ – دکتر کسری چهرازی – درمان نقاط تریگر در نیم تنه فوقانی
۱۳- دکتر علی مظاهری نژاد (متخصص پزشکی ورزشی ) – درمان از نگاه پزشکی ورزشی

0
  نوشته‌های مرتبط
  • No related posts found.

You must be logged in to post a comment.