بعد از مرگ

سوالات ریز و درشت در ذهن انباشته می‌شوند. و تجربیات، پاسخها، تئوری‌ها، از ادامه می‌آیند. البته بهتر است که آنها را مطرح کنیم، اگر شد پاسخ دهیم، و به حضور همیشگییشان عادت نکنیم.
برگردیم به عنوان مطلب،که فراخوانی برای پاسخ به یک پرسش است. در مجموع کتاب‌های هانمن که جنبه متریامدیکا دارد یعنی کتاب بیماری‌های مزمن و کتاب متریا مدیکا پیورا ،به چند مورد از ثبت علائم داروئی بر می‌خوریم که مربوط به بعد از مرگ می‌باشد. هر چند تعداد این موارد انگشت شمار است. اما از نظر روش‌شناسی به نظر دارای اهمیت می‌باشند. به نظر می‌آید ثبت علائم داروئی، از طریق اتفاقات پس از مرگ ،یعنی از بررسی جسد، ما را با منبع دیگری در ثبت علائم مواجه می‌کند که چندان به آن پرداخته نشده است. البته در پیرامون این موضوع سوالاتی قابل طرح است. که در ادامه مطرح گردیده‌اند

روش پروو دارو چه بوده، که به این نتایج رسیده است.
1. کاربرد این علائم در چه مواردی ست.
2. این علائم در کجای رپرتوری آمده‌اند

اولین پاسخ متبادر به ذهن ،برای سوال اول ،که به شکل تئوریک احتمالاً مطرح می‌گردد این است که :
( و می‌تواند بر اساس آفوریزم 110 ارگانون باشد)
این نشانه‌ها بر اساس علائم سم شناسی موجود در این داروها مطرح شده‌اند.که به این پاسخ سه ایراد وارد است.
1. چرا سایر علائم سم‌شناسی همین داروها ،که بعد از مرگ قابل مشاهده می‌باشند مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
2. چرا درباره سایر داروهایی با ویژگی سمی ،که در هومیوپاتی کم هم نیستند چنین رویه‌ای دیده نمی‌شود.
3. استفاده از علائم سم‌شناسی ،همان‌طور که در آفوریزم 110 آمده تنها محدود به علائم ایجاد شده در فرد زنده است
و در آنجا اشاره‌ای به ثبت علائم از روی جسد نشده است.
حتی به فرض پذیرش هر تئوری در باره نحوه ثبت این علائم ، 2سوال دیگر همچنان بی پاسخ می‌ماند.
طبق جستجوهای من آنچه که در ادامه آمده تنها موارد موجود است.
(اگر شما به موارد دیگری از ثبت علائم داروها از روی جسد، در کتاب‌های هانمن برخورد کرده‌اید. من را نیز مطلع فرمایید.)
(داروهای به رنگ مشکی از کتاب بیماری‌های مزمن،ورنگ قرمز از کتاب متریا مدیکا پیورا است)

با تشکر
دکتر مهرداد طبیب زاده

Ars
– After death, the lips and the nails on the hands and feet are blue, as well as the glans and the scrotum; the whole body, especially the limbs, are rigid and contracted, and the large intestine very much constricted. [PYL, l.c.].
– the body after sixteen days was still fresh and undecomposed. [PYL, l.c.]
Coloc
– Flow of blood from the anus several hours after death. [SCHENK, obs. lib., 7.
Angustura
-Half an hour after death the body was stiff and stark.
After twenty-four hours there was already a strong corpse-like smell outside and inside; on opening the veins cherry-coloured fluid blood was found
Ars
– After death, the lips and nails of the hands and feet quite blue, as also the glans penis and scrotum quite blue; the whole body, and especially the limbs, quite stiff and contracted; the large intestine very much contracted. [Pyl, Samml.v, p.106.
– The corpse was still fresh and undecomposed after 16 days. [Pyl, Samml., vi, p.97.]
Coloc
– Haemorrhage from the anus, some hours after death. [Schenck, Obs., Lib.vi

آخرین بروزرسانی ( دوشنبه ، 8 فروردين 1390 ، 12:25 )

0
  نوشته‌های مرتبط

You must be logged in to post a comment.