خبرنامه شماره سی

عناوین اصلی خبرنامه شماره 30 (آذر 1396):

  1. گزارش سمينار انجمن هوميوپاتي ايران (تیر ماه 1396)
  2. آمار میزان بهره مندی مردم ایتالیا از طب هومیوپاتی
  3. خلاصه مقاله (استفاده گسترده از باکتری بسیار رقیق شده برای کنترل اپیدمی لپتوسپیروز)
  4. خلاصه مقاله (تأثیر دی کرومات پتاسیم درترشحات تراکئال در بیماران با شرایط وخیم)
  5. Case Report
  6. ابلاغیه جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی کشور
  7. اخبار انتصاب ریاست دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران و معرفی کمیته اخلاق حرفه ای انجمن هومیوپاتی خراسان به نظام پزشکی لینک PDF
0
  نوشته‌های مرتبط
  • No related posts found.

You must be logged in to post a comment.