اعضاي اصلي هيات مديره:
• ۱- دکتر فربد رهنمای چیتساز
• ۲- دکتر علی مظاهری نژاد
• ۳- دکتر پریسا اصانلو
• ۴- دکتر شهریار موسوی نژاد
• ۵- دکتر علیرضا طلوع بهبود

بازرس:
• دکتر آرش احمدی

بازرس علي البدل:
• دکتر سعید مزینانیان

رئيس هيئت مديره انجمن :
• دکتر فربد رهنمای چیتساز

نايب رئيس انجمن :
• دکتر شهریار موسوی نژاد

خزانه دار :
• دکتر پریسا اصانلو

دبير انجمن :
• دکتر علي مظاهری نژاد
مدير سایت : دکتر حمید رضا لاجوردی
مسئول خبرنامه : خانم نوشين نواب

آخرین بروزرسانی ( شنبه ، ۲۶ دی ۱۳۹۴ ، ۱۲:۰۹ )