نشانی انجمن هومیوپاتی ایران

خیابان مطهری، خيابان میرعماد ک دهم پ۱۴ ساختمان ماه تیسا واحد ۳
کدپستی ۱۵۸۷۸۱۳۶۱۵

Email: info@homeopathyiran.org

منشی انجمن خانم توکلی

تلفن تماس : ۸۸۷۲۵۹۴۷

تلگرام انجمن : ۰۹۳۵۹۷۴۷۰۷۸

ساعت تماس همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۴ بجز روزهای تعطیل و پنجشنبه