دومین سمینار انجمن هومیوپاتی ایران در سال 1392

دومین سمینار انجمن هومیوپاتی ایران در سال 1392
موضوع: متدولوژی هومیوپاتی
دبیر علمی: دکتر پریسا اصانلو
دبیر اجرایی: طیبه میرابی
تاریخ برگزاری : 14/4/92
مکان برگزاری:
تالار “موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی وطب اسلامی ومکمل” دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در تهران خیابان جمهوری خیابان لاله زار نو کوچه پیرنیا پلاک 9

0
  نوشته‌های مرتبط

You must be logged in to post a comment.