راههای ارتباط با انجمن هومیوپاتی ایران

آدرس دفتر انجمن هومیوپاتی ایران : تهران خیابان شهید مطهری خیابان میرعماد کوچه دهم پلاک ۱۴ واحد ۳
کدپستی ۱۵۸۷۸۱۳۶۱۵
تلفن دفتر انجمن : ۸۸۵۴۴۶۳۴
تلفنهای منشی انجمن ( خانم حقا یقی ) : ۰۹۳۷۵۰۱۵۷۶۸ – ۰۹۱۲۸۳۳۷۳۹۸
صندوق پستی انجمن هومیوپاتی ایران : تهران ۱۵۸۷۵۸۳۳۸
ایمیل: iha@homeopathyiran.org

0
  نوشته‌های مرتبط
  • No related posts found.

You must be logged in to post a comment.