سمینار انجمن هومیوپاتی ایران

موضوع: مشکلات ستون فقرات در هومیوپاتی
دبیر علمی: دکتر آرش احمدی
دبیر اجرایی: طیبه میرابی
تاریخ برگزاری: 1391/12/11


مکان برگزاری:
تالار “موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی وطب اسلامی ومکمل” دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در تهران خیابان جمهوری خیابان لاله زار نو کوچه پیرنیا پلاک 9

برنامه سخنرانی سیمنار هومیوپاتی 91/12/11
ساعت سخنران موضوع
09:45 – 09:15 – خانم دکتر اصانلو – داروهای اورژانس در کمردرد
10:30 – 09:45 – آقای دکتر چهرآذی – trigger points
11:00 – 10:30 – آقای دکتر مظفری – گزارش موردی: ویل تایلر
11:15 – 11:00 – استراحت و پذیرایی
11:45 – 11:15 – آقای دکتر حدیدی – اسپندیلولیز
12:15 – 11:45 – آقای دکتر احمدی
13:00 – 12:15 – پرسش و پاسخ

0
  نوشته‌های مرتبط

You must be logged in to post a comment.