سمینار انجمن هومیوپاتی ایران

سمینار انجمن هومیوپاتی ایران در تاریخ دوازدهم اردیبهشت با عنوان «سرطان و هومیوپاتی» از ساعت 9 الی 13 برگزار میگردد.
مکان: میدان ونک – خیابان خدامی – سرای محله آرارات
مدیریت علمی: دکتر اصانلو – دکتر شناور
مدیریت اجرایی : خانم میرابی
برنامه سمینار هومیوپاتی 12/2/93:
9-9:45:
خانم دکتر مرضیه شناور – اثر داروهای هومیوپاتی بر سرطان (based on article)
9:45-10:30:
آقای دکتر فاضل حمید بهنام – درمان عوارض شیمی درمانی با هومیوپاتی و گزارش یک case
10:30-11:
استراحت و پذیرائی
11-12 :
آقای دکتر تهرانی – پیش بینی درمان پذیر بودن بیماران سرطانی در هومیوپاتی
12-1:
خانم دکتر پریسا اصانلو – بررسی سطوح سلامت و نگاهی به روش درمانی راما کریشنان.

0
  نوشته‌های مرتبط

You must be logged in to post a comment.