سمینار انجمن هومیوپاتی ایران، سی خرداد ۹۳

موضوع این سمینار: کاربرد هومیوپاتی در بیماری های روانی
برنامه سمینار:
۰۹:۰۰-۰۹:۳۰ – ماندانا باقریان – هومیوپاتی در درمان اختلالات روانشناختی
۰۹:۳۰-۱۰:۰۰ – دکتر فاضل بهنام – بررسی داروهای هومیوپاتی در افسردگی
۱۰:۰۰-۱۰:۴۵ – دکتر مصطفی میرزازاده – درمان بیماریهای روحی و راونی در هومیوپاتی
۱۰:۴۵-۱۱:۱۵ – استراحت
۱۱:۱۵-۱۲:۰۰ – دکتر آرش جعفری پور – بررسی جدول تناوبی عناصر وارتباط آن با بیماریهای روحی و روانی
۱۲:۰۰-۱۲:۴۵- دکتر آرش احمدی – مروری بر توهمات شایع در بیماریهای روانی

مدیریت علمی : جناب آفای دکتر فاضل بهنام
مدیریت اجرایی : سرکار خانم میرابی
مکان : میدان ونک ، خیابان خدامی ، سرای محله آرارات

0
  نوشته‌های مرتبط

You must be logged in to post a comment.