سمینار علمی انجمن هومیوپاتی ایران

سمینار علمی انجمن هومیوپاتی ایران با مدیریت خانم دکتر اصانلو در تاریخ 28 آذر93 از ساعت 9 الی 13 برگزار می گردد
موضوع سخنرانی ها:
10.15-9 آقای دکتر عزیزی : رویا در هومیوپاتی
11.15-10.15 آقای دکتر تهرانی :
الف – تجویز دارو بر اساس دیدگاه توهم
ب – نظریه ی تشابه تکاملی ( دیدگاه هومیوپاتی در مورد تکامل موجودات)
12.15-11.5 آقای فرهمند : گل های باخ
13-12.15 آقای دکتر رهنما : دز و پوتنسی
مکان : میدان ونک –خیایان خدامی ، سرای محله آرارات

0
  نوشته‌های مرتبط

You must be logged in to post a comment.