سمینار علمی انجمن هومیوپاتی ایران

سمینار علمی انجمن هومیوپاتی ایران با مدیریت خانم دکتر اصانلو در تاریخ ۲۸ آذر۹۳ از ساعت ۹ الی ۱۳ برگزار می گردد
موضوع سخنرانی ها:
۱۰٫۱۵-۹ آقای دکتر عزیزی : رویا در هومیوپاتی
۱۱٫۱۵-۱۰٫۱۵ آقای دکتر تهرانی :
الف – تجویز دارو بر اساس دیدگاه توهم
ب – نظریه ی تشابه تکاملی ( دیدگاه هومیوپاتی در مورد تکامل موجودات)
۱۲٫۱۵-۱۱٫۵ آقای فرهمند : گل های باخ
۱۳-۱۲٫۱۵ آقای دکتر رهنما : دز و پوتنسی
مکان : میدان ونک –خیایان خدامی ، سرای محله آرارات

0
  نوشته‌های مرتبط

You must be logged in to post a comment.