شرایط تائید دوره های آموزش هومیوپاتی داخل کشور

دوره هاي آموزش هوميوپاتي داخل كشور تحت شرايط زير مي توانند مورد تاييد انجمن هوميوپاتي قرار بگيرند:
١: با توجه به بخش نامه تعيين تكليف پزشكان شاغل هوميوپاتي مصوب ١٣٧٧ طول دوره حداقل دو سال و حداقل ٤٠٠ ساعت باشد.
٢. كوريكولوم آموزشي دوره بايد استانداردهاي آموزشي شوراي اروپايي هوميوپاتي كلاسيك را رعايت كرده باشد.
٣. مسئول دوره بايد كوريكولوم آموزشي و طرح درس و اسامي اساتيد خود را به انجمن هوميوپاتي ارائه نمايد و پس از تاييد قابليت اجرا خواهد داشت.
متاسفانه در حال حاضر هيچ دوره اي جهت بررسي به انجمن هوميوپاتي ايران معرفي نشده است ، لذا انجمن هيچ دوره اي را به عنوان دوره ي مورد تاييد نمي تواند معرفي كند.
به اميد ارتقا سطح آموزش هوميوپاتي در ايران

0
  نوشته‌های مرتبط
  • No related posts found.

You must be logged in to post a comment.