لغو انتخابات هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی توسط آن انجمن

متاسفانه هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران، انتخابات روز جمعه را ملغی نمود، لذا ضمن پوزش، برنامه شرکت اعضای انجمن هومیوپاتی، در این انتخابات منتفی اعلام میگردد
به امید دیدار پر حضور شما در انتخابات آینده

0
  نوشته‌های مرتبط

You must be logged in to post a comment.