موضوع سخنرانی های سمینار مورخ ۱۳/۲/۹۲

هومیوپاتی وبیماریهای کودکان بخش اول:

دکتر مهدی موفق شریف

متخصص کودکان-هومیوپات

درمان عوارض ضربه های مغزی در کودکان وشیرخواران ناشی از زایمان های مشکل توسط داروهای هومیوپاتی۹-۹:۳۰
دکتر آمنه باریکانی

متخصص پزشکی اجتماعی-هومیوپات

استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مروری بر مطالعات «کارآزمایی های بالینی » هومیوپاتی دردرمان کودکان۹:۳۰-۱۰
دکتر فاضل حمید بهنامنشانه شناسی علائم ذهنی کودکان

(روبریکهای مایند )

۱۰-۱۰:۳۰
دکتر آرش احمدینگاهی به تیپ های سرشتی کودکان۱۰:۳۰-۱۱
استراحت  و پذیرایی۱۱-۱۱:۱۵
گروه بندی وتقسیم کار  واحدهای  تحقیق ومطالعات گروهی ،  ترجمه ، پژوهش۱۱:۱۵-۱۱:۳۰
دکتر علی حدیدیبیش فعالی کودکان : تفکر ودرمان هومیوپاتی۱۱:۳۰-۱۲
دکتر علیرضا طلوع بهبودمعرفی سری بیماران درمان شده به روش هومیوپاتی :

اختلالات رفتاری وخلقی کودکان

۱۲-۱۲:۳۰
باحضور تمامی سخنرانانپانل بررسی یک مورد شکست درمانی:

شب ادراری مقاوم به درمان

۱۲:۳۰-۱۳

دبیر علمی: دکتر علیرضا طلوع بهبود

دبیر اجرایی:  سرکار خانم طیبه میرابی

تاریخ برگزاری : ۱۳/۲/۹۲

مکان برگزاری:

تالار “موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی وطب اسلامی ومکمل” دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در تهران خیابان جمهوری خیابان لاله زار نو کوچه پیرنیا پلاک ۹

 

0
  نوشته‌های مرتبط
  • No related posts found.

You must be logged in to post a comment.