نشانی انجمن هومیوپاتی ایران

با توجه به اعلام آدرس آقای دکتر عسگری (ریاست قبلی انجمن) به عنوان آدرس رسمی انجمن به وزارت محترم کشور و نظر به تغییرات انجام شده در هیات مدیره و ریاست انجمن در دوره اخیر تا زمان اعلام رسمی ادرس جدید به وزارت کشور (طبق تبصره ماده ۳ اساسنامه) آدرس وتلفن زیر به عنوان ادرس موقت جهت هرگونه مکاتبه و تماس اعضائ محترم اعلام میگردد:
تهران – خیابان مطهری خیابان میرعماد – کوچه دهم پلاک ۱۴ ساختمان ماه تیسا واحد ۳
تلفن ثابت ( بجز پنجشنبه ها ) ۸۸۵۴۴۶۳۴
تلفن منشی انجمن خانم واقف : ۰۹۳۵۹۷۴۷۰۷۸
صندوق پستی انجمن هومیوپاتی ایران: تهران صندوق پستی – ۱۵۸۷۵۸۳۳۸

دکتر شهریار موسوی نژاد
رییس انجمن هومیوپاتی ایران

0
  نوشته‌های مرتبط

You must be logged in to post a comment.