فهرست پزشکان هومیوپات در آذربایجان شرقی


دکتر سونا اصفهانی
شماره تماس : ۰۴۱۳۳۳۴۷۶۴۳
آدرس مطب : تبریز ، چهارراه آبرسان
نوع عضویت: ممتاز

دکتر جعفر گلچین
تلفن : ۰۴۱۳۵۵۵۳۳۱۳
آدرس مطب : تبریز , خیابان پاستور جدید, روبروی کانون زبان
نوع عضویت : ممتاز