فهرست پزشکان هومیوپات در آذربایجان غربی


دکتر آديتيا کازاریانس
[email protected]
شماره تماس: ۰۴۴۱-۳۴۸۳۸۴۵
نشانی مطب: ارومیه- فلکه بهداری- بین بانک ثامن و پست بانک
Address: www.adimahealing.com
نوع عضویت: ممتاز

دکتر رحیم غنی شایسته
[email protected]
شماره تماس: ۲۲۲۰۷۷۱-۰۴۴۱
نشانی مطب: –
نوع عضویت: ممتاز

دکتر مصطفی حق ویردی
شماره مطب: ۰۴۴۳۶۲۶۰۱۶۱
آدرس: آذربایجان غربی ، شهرستان خوی، بلوار ولیعصر
نوع عضویت: ممتاز