فهرست پزشکان هومیوپات در اردبیل


دکتر سید ناصرالدین مرتضوی
drnasermortazavi@gmail.com
شماره تماس: ۰۹۱۴۴۵۵۷۵۷۷-۰۴۵۱۶۶۱۷۷۵۹
نشانی مطب: اردبیل، علی آباد، ابتدای سه راه نیروگاه، روبروی بازار بعثت
نوع عضویت: رسمی