فهرست پزشکان هومیوپات در اصفهان


دکتر پدرام معینی (مسئول شعبه اصفهان)
pmoeini@yahoo.com
شماره تماس: ۰۹۱۳۱۱۴۷۴۳۱ – ۰۳۱۱۵۲۱۹۴۳۰
نشانی مطب: –
Address: –
نوع عضویت: ممتاز

دکتر هاجر شانه ساززاده
hajar_shan@yahoo.com
شماره تماس: ۲۶۴۷۴۶۳-۰۳۱۱
نشانی مطب: –
Address: –
نوع عضویت: ممتاز

دکتر مژگان عیدی
dr_mojgan_eidy@yahoo.com
شماره تماس: ۲۶۳۴۴۵۳-۰۳۱۱
نشانی مطب: –
Address: –
نوع عضویت: ممتازدکتر اطهر ایزدی
izadi_at@yahoo.com
شماره تماس: ۲۶۴۳۸۹۹-۰۳۳۱
نشانی مطب: –
Address: –
نوع عضویت: ممتاز

دکتر منیرالسادات دکتر امین
moniramin_h@yahoo.com
شماره تماس: –
نشانی مطب: –
نوع عضویت: ممتاز

دکتر ستار رحیمی جونقانی
dr.rahimi235@yahoo.com
نوع عضویت: رسمیدکتر سعید عبادی
drsebadi@yahoo.com
شماره تماس: ۰۳۱۱۲۶۵۴۴۱۱ – ۰۹۱۳۳۰۰۱۷۰۹
نشانی مطب: اصفهان-خیابان بزرگمهر-خیابان ۲۲بهمن-مقابل مخابرات-ابتدای کوچه ۱۲
نوع عضویت: ممتاز

دکتر فرزاد خودسیانی
fkhodsiani@yahoo.com
شماره تماس: ۳۲۳۳۶۴۷۰-۰۳۱
نشانی مطب: –
نوع عضویت: ممتاز

دکتر حسینعلی محمدپور
hoseynalimohammapour
hoseinalimohammadpour@yahoo.com
شماره تماس: ۲۲۹۳۰۲۴ – ۲۲۹۸۲۶۵
نشانی مطب: اصفهان اول خ جی پشت رستوران گلستان جی مطب دکترحسینعلی محمدپور
نوع عضویت: ممتازدکتر لادن گلستانیان
lgolestanian@yahoo.com
شماره تماس: ۰۳۱۳۶۲۶۹۵۰۸
نشانی مطب: اصفهان . توحید شرقی
نوع عضویت: ممتاز

دکتر بهین ناظم رعایا
behin_nazem@yahoo.com
نشانی مطب: ۲۲۲۷۴۰۰-۰۳۱۱
Address: اصفهان – خیابان آمادگاه – جنب داروخانه اصفهان – ساختمان بوعلی طبقه ۳
نوع عضویت: ممتاز

دکتر زهره بیگدلی
zohrebigdeli@yahoo.com
شماره تماس: ۰۹۳۷۱۹۶۱۱۹۰
نشانی مطب: میدان بزرگمهر، ابتدای کوی معراج، پلاک ۳
نوع عضویت: ممتازدکتر بهمن حیدریان
heidarianc@gmail.com
شماره تماس: ۳۲۲۰۹۸۹۶
نشانی مطب: اصفهان- خیابان سمش آبادی-روبروی بانک ملی
نوع عضویت: ممتاز

دکتر عنايت اله اعتدالي
ena1463@yahoo.com
تلفن:۳۲۲۲۵۱۶۴-۰۳۱
آدرس : اصفهان ،بلوار هشت بهشت جنب دبیرستان بهشت آیین
نوع عضویت : ممتاز

دکتر جلال مظفری ،
شماره تماس : ۰۳۱۳۷۷۶۷۰۴۸ ، ۰۳۱۳۷۷۶۱۲۱۸
آ درس: اصفهان بلوار کشاورز کلینیک اتیه
drj36_m@yahoo.com


one_third]

[/one_third]