فهرست پزشکان هومیوپات در خراسان رضوی

دكتر فاطمه ابراهیمی ثانی
f_sani7683@yahoo.com
شماره تماس: ۰۵۱۱۸۸۱۶۹۲۸
نشانی مطب: مشهد،بلوار هاشمیه،هاشمیه۳۲
نوع عضویت: ممتاز

دکتر سید جواد رضوی
Dr_Razavi_Homopaty@yahoo.com
شماره تماس: -۰۵۱۳۶۲۳۲۹۲۸
نشانی مطب: مشهد ، بلوار حجاب
نوع عضویت: ممتاز

دكتر زهرا سوار تندرو
zaritondrou@yahoo.com
شماره تماس: ۰۵۱۱۸۴۰۶۰۶۶
نشانی مطب: مشهد،انتهای خ امیر كبیر،خ جهان آرا،بین جهان آرا ۸ و ۱۰،پلاك ۱۸۴
نوع عضویت: ممتاز


دكترجواد حاج آقاجانی
javahaji@yahoo.com
شماره تماس: ۰۵۱۳۳۸۶۲۳۳۷
نشانی مطب: مشهد،سیدی،كوی المهدی
نوع عضویت: ممتاز

دکتر یدالله احراری
yadahrari@yahoo.com
شماره تماس: ۰۵۱۱۶۶۱۸۳۳۵
نشانی مطب: مشهد- قاسم آباد بلوار شاهد ساختمان پزشکی رازی پلاک ۴۳۷
نوع عضویت: ممتاز

دکتر بتول ضرابی
Dr.batoolzarrabi@gmail.com
نشانی مطب: صبح:مشهد-خیابان فلسطین-فلسطین ۱۸-شماره ۵-طبقه ۲-تلفن: ۰۵۱-۳۷۶۵۸۰۵۱
نشانی مطب: عصر:مشهد-خیابان نخریسی-پروین اعتصامی ۷ شماره ۳۰۱/۱-طبقه ۲-تلفن: ۰۵۱-۳۳۴۲۰۴۸۰
نوع عضویت: ممتاز


دکتر جعفر سعیدی
آدرس: مشهد.بلوار کلاهدوز.کلاهدوز پنجاه.پلاک شصت و هفت.
تلفن مطب: ۰۵۱۳۷۲۶۸۹۸۴
Email: Jsaeedi.md@gmail.com
نوع عضویت: ممتاز

دکتر امیررضا حاجیان
تلفن: ۰۵۱۴۳۳۳۹۹۰۴
آدرس: نیشابور، خیابان عطار
عضویت: ممتاز

دکتر جعفر سعیدی
تلفن: ۰۵۱۳۷۲۶۸۹۸۴
آدرس: مشهد، بلوار کلاهدوز
عضویت:ممتاز


دکتر حسین کبیری
تلفن: ۰۵۱۴۴۲۲۰۸۲۶
آدرس: سبزوار، خیابان بیهق
عضویت: ممتاز

دکتر حمید عارفیان
تلفن : ۰۵۱۴۳۳۵۵۹۴۹
آدرس: نیشابور، خیابان امام
عضویت:ممتاز