دکتر نادر معصومی
نشانی مطب : اهواز ، پادادشهر ، خیابان نهم
تلفن مطب : ۰۶۱۳۵۵۳۸۷۲۷
نوع عضویت: ممتاز