فهرست پزشکان هومیوپات در قزوین


دکتر عليرضا طلوع بهبود
[email protected]
شماره تماس: ۲۲۲۲۵۲۲-۰۲۸۱
نشانی مطب: خیابان خیام جنوبی – کوچه ۶ بالای داروخانه دکتر رضوی
نوع عضویت: ممتاز(نماینده انجمن در استان قزوین)

دکتر منیژه یوسفی شجاع
[email protected]
شماره تماس: –
نشانی مطب: –
نوع عضویت: ممتاز