فهرست پزشکان هومیوپات در لرستان


دکتر علیرضا فتحی
fathi.ali.r@gmail.com
شماره تماس: ۴۳۲۱۷۳۷۰ ۰۶۶ویزیت عصر
نشانی مطب: دورود خ شريعتي روبروي سينما داخل پاساژ طبقه دوم كلينيك هوميوپاتي هانمن
نوع عضویت: ممتاز