فهرست پزشکان هومیوپات در لرستان


دکتر علیرضا فتحی
fathi.ali.r@gmail.com
شماره تماس: ۰۶۶۴۳۲۴۳۰۷۳
نشانی مطب: لرستان، درود، ۲۴ متری ولیعصر
نوع عضویت: ممتاز