فهرست پزشکان هومیوپات در مازندران

دکتر سحر رحمانی
dr.rahmanisahar@gmail.com
شماره تماس: ۰۱۱- ۳۳۳۲۸۲۱۶
نشانی مطب: ساری ـ خیابان فرهنگـ ساختمان شهریار ۳ـ طبقه ۱ـ واحد ۱۲۱
نوع عضویت: ممتاز

دکتر نرگس توکلی
shinespring12@yahoo.com
شماره تماس: ۳۳۲۰۷۹۹۳
نشانی مطب: سارى- خ  فرهنگ
نوع عضویت: ممتاز

دکتر محمداسماعیل سکوتی
e.sokouti28@gmail.com
شماره تماس: ۰۱۱-۴۴۲۲۱۳۱۱-۴۴۲۲۱۵۶۶
نشانی مطب: آمل، سبزه میدان، روبروی مخابرات
نوع عضویت: ممتاز


دکتر بهاره تمدنی
spring_2wet@yahoo.com
شماره تماس: ۰۱۱۳۳۳۹۳۴۶۶
نشانی مطب: ساری
Address: خیابان امیرمازندرانی,سه راه مهدی اباد ,ساختمان ترنج
نوع عضویت: ممتاز

دکتر محسن آقاپور
آدرس: استان مازندران ، آمل
شماره تلفن مطب : ۰۱۱۴۴۲۹۸۸۰۰ –۰۱۱۴۴۲۹۷۷۰۰