فهرست پزشکان هومیوپات در مازندران

دکتر سحر رحمانی
dr.rahmanisahar@gmail.com
شماره تماس: 011- 33328216
نشانی مطب: ساری ـ خیابان فرهنگـ ساختمان شهریار 3ـ طبقه 1ـ واحد 121
نوع عضویت: ممتاز

دکتر نرگس توکلی
shinespring12@yahoo.com
شماره تماس: 33207993
نشانی مطب: سارى- خ  فرهنگ
نوع عضویت: ممتاز

دکتر محمداسماعیل سکوتی
e.sokouti28@gmail.com
شماره تماس: 011-44221311-44221566
نشانی مطب: آمل، سبزه میدان، روبروی مخابرات
نوع عضویت: ممتاز


دکتر بهاره تمدنی
spring_2wet@yahoo.com
شماره تماس: 01133393466
نشانی مطب: ساری
Address: خیابان امیرمازندرانی,سه راه مهدی اباد ,ساختمان ترنج
نوع عضویت: ممتاز

دکتر محسن آقاپور
آدرس: استان مازندران ، آمل
شماره تلفن مطب : 01144298800 –01144297700

دکتر جواد حسین پور
شماره تماس: ۰۱۱۴۴۲۵۱۷۱۷
نشانی مطب: مازندران -آمل-خیابان ۱۷شهریور
نوع عضویت : ممتاز