کارایی داروهای هومیوپاتی

بررسی صحت وسقم ادعاهای مخالفین هومیوپاتی با مروری بر پژوهشها

] پاسخی به گزارش NHMRC باعنوان Evidence on the Effectiveness of Homeopathy for treating health condition]

دکتر علیرضا طلوع بهبود
عضو اتحادیه بین المللی پزشکان هومیوپات وانجمن هومیوپاتی ایران

چکیده مقاله :
غالب پژوهشهایی که تا کنون درباره هومیوپاتی انجام یافته دال بر کارایی داروهای هومیوپاتی است .گزارشی اخیرا با ادعای بی تاثیر بودن این داروها منتشر گردید ، در این مقاله ضمن مطالعه گزارش مذکور ، بخش به بخش آن را با مستندات و پژوهش های موجود ارزیابی می نماییم .درپایان این بررسی در می یابیم که پژوهش ها دقیقا عکس ادعای گزارش را نشان میدهند و به عبارت دیگر با گزارشی خالی از حقیقت ، تنها با اهداف رسانه ای و تبلیغاتی مواجه ایم .

مقدمه
بر اساس آمار گسترش هومیوپاتی در میان مردم وپزشکان از سال 1970 تاکنون هرساله روندی روبه رشد در دنیا دارد، در تمامی کشورهای اروپایی هومیوپاتی طب رسمی و قانونی است و غالب مردم و پزشکان با آن آشنایی دارند : 75 درصد مردم آنرا می شناسند ، 39 درصد پزشکان طب رایج در فرانسه ، 27 درصد در آلمان و 20درصد در هلند در کنار داروهای طب رایج از داروهای هومیوپاتی نیز در درمان بیماران خود بهره می برند، در ایران اما از آغاز هومیوپاتی به درستی معرفی نگردید ، در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی دانشجویان پزشکی دوره هایی جهت آشنایی با هومیوپاتی می بینند در ایران هیچ یک از پزشکان در دوره تحصیلی خود در دانشگاهها با آن آشنا نمی شوند به طوریکه غالب پزشکان نظیر مردم درباره آن اطلاعات کافی ندارند ، برخی آنرا انرژی درمانی می پندارند و برخی دیگر آنرا در زمره آئین های عرفانی به حساب می آورند و گروهی دیگر روشی خرافی و منسوخ شده تصور می کنند ! و همه اینها متاسفانه از نبود اطلاعات در باره این روش مفید درمانی است ، روشی که مبتنی بر استفاده از داروهای طبیعی جهت تقویت قوای بدنی و درمان بیماری ها است .در حال حاضر گسترش هومیوپاتی نسبت به سایر روشهای طب مکمل و جایگزین حائز سریع ترین رشد درجهان است، برهمین اساس پژوهش های فراوانی در خصوص تاثیر داروهای هومیوپاتی انجام یافته که چنانکه در ادامه این مقاله به آن اشاره خواهیم کرد حاکی از کارایی این روش درمانی است . اخیرا اما گزارشی با عنوان اغوا کننده “نتیجه گسترده ترین تحقیقات تاریخ پزشکی ” پیرامون هومیوپاتی منتشر شده که مدعی است “داروهای هومیوپاتی برای درمان هیچ بیماری موثر نیست ” ! گزارشی که هرچند کوتاه است اما به دلیل ادعای بزرگش مبنی بر اینکه برپایه پژوهشی گسترده در استرالیا به چنین نتیجه ای دست یافته ، در ابتدا به نظر خواننده ای که به اصل پزوهش دسترسی ندارد و از معضلات و سوگرایی های این تحقیق ونیز مطالب خلاف واقع متعدد این گزارش مطلع نیست شاید بسیار پراهمیت تلقی گردد که به نظر میرسد هدف اصلی ناشران این گزارش کوتاه نیز همین بوده چه این گروه نیک دریافته اند که در عرصه مطالعات علمی تعداد پژوهش های مثبت هومیوپاتی به اندازه ای بالا است که انکار آن ممکن نیست لذا تنها به ترفندهای تبلیغاتی دل خوش کرده اند به این امید که اکثریت افرادی که آن گزارش کوتاه را می خوانند به تحقیق پیرامون آن نمی پردازند، غالبا به اصل مقاله و جزئیات آن توجه نمیکنند ویا اساسا اطلاعات کافی جهت ارزیابی علمی مقالات پژوهشی را ندارند .
چنانکه در ادامه مشاهده خواهید نمود با گزارشی خالی از حقیقت مواجه ایم که تنها با هدف تخریب رسانه ای هومیوپاتی منتشر شده است .
حال به ارزیابی صحت و سقم بخش به بخش این گزارش و نیز پژوهش مذکور می پردازیم :

بخش اول گزارش :
{ نتیجه بزرگترین تحقیقات انجام شده بر هومیوپاتی : کاملا بی اثر! بالاترین مرکز مطالعات درمانی استرالیا در تازه ترین گزارش خود نوشت ” پس از گسترده ترین تحقیقات تاریخ پزشکی میتوان گفت هومیوپاتی برای درمان هیچ بیماری موثر نیست ” }

بررسی صحت مطالب بخش اول گزارش:
جملات اغراق آمیز این متن کوتاه قابل تامل است !. عنوان ” بزرگترین تحقیق انجام شده در هومیوپاتی ” در ابتدای این گزارش صحیح نیست !
بزرگترین تحقیق درباره هومیوپاتی پژوهشی است بلند مدت که از سوی کارشناسانی بی طرف در دولت سوئیس برای ارزیابی تاثیر داروهای هومیوپاتی جهت اتخاذ سیاست رسمی دولت سوئیس در خصوص هومیوپاتی در سال 2011 منتشر شد .
بر اساس این پژوهش گسترده و مفصل دولت سوئیس که در کتابی به چاپ رسید و در دسترس است ، در نهایت “هومیوپاتی روش درمانی موثر ، امن وبا صرفه اقتصادی معرفی شد ” بطوریکه پس از انتشار این گزارش دولت سوئیس نیز به جمع کشورهای اروپایی چون آلمان ، انگلستان ، فرانسه ، دانمارک ، لوکزامبورک و…پیوست که هزینه های درمان به روش هومیوپاتی را برای مردم کشورشان تحت پوشش بیمه قرار میدهند.
بنابراین اولین ادعای بخش اول این گزارش مبنی بر “بزرگترین تحقیق انجام شده درباره هومیوپاتی “خلاف واقع بوده ، بزرگترین مطالعه انجام یافته به پژوهش سوئیس تعلق دارد که اتفاقا نتیجه آن نیز برخلاف گزارش مذکور دال بر “کارایی روش درمانی هومیوپاتی “است !

بخش دوم گزارش :
{درمانگران هومیوپاتی ادعا میکنند که داروهای آنها حاوی ” خاطره” داروها هستند و این قدر ضعیف اند که اثر جانبی ندارند اما باعث بهبود کلی فرد می شوند. این ادعا بارها و بارها توسط مطالعات متعدد مردود شده و هیچ اثری از درمان توسط داروهای هومیوپاتی اثبات نشده است اما همواره از جانب مدعیان از آن دفاع میشده و تحقیقات را کافی نمی دانسته اند.}
بررسی صحت مطالب بخش دوم گزارش:
الف- درمانگران هومیوپاتی البته چنین ادعایی نمی کنند! این نویسندگان چنین بیانیه های تبلیغاتی اند که از روی استیصال تنها به چنین جوسازی رسانه ای علیه هومیوپاتی دل بسته اند و بجای رجوع به کتب مرجع هومیوپاتی ، تصورات ذهنی خود را بجای اصول هومیوپاتی ابتدا منتشر نموده سپس پیروزمندانه مطالبی در جهت رد فرضیه های ذهنی خود می نگارند !
ب-بخش دوم متن بالا نیز دروغ محض است ! :
با برسی پژوهش های موجود هومیوپاتی در می یابیم که نه تنها کارایی داروهای هومیوپاتی در کار آزمایی های بالینی و مرورهای سیستماتیک متعدد ( متا آنالیزها یی که ارزش علمی بالاتری دارند ) به اثبات رسیده بلکه تعداد پژوهشهای مثبت به نفع هومیوپاتی همواره چندین برابر موارد منفی بوده به گونه ای که تاثیر این داروها بر اساس پژوهش های موجود غیر قابل انکار است ! اما نکته جالب تر آن است که غالبا این متعصبین و مخالفین هومیوپاتی هستند که حین مواجهه با برتری قابل ملاحظه پژوهش های مثبت هومیوپاتی در مقام توجیه ، تحقیقات را کافی نمیدانند! امری که به کرات با آن روبرو می شویم و البته برون گرایی قابل تاملی از نویسنده این گزارش تبلیغاتی است !)
به عنوان مثالی برای بررسی تاثیر داروهای هومیوپاتی و ارزیابی کیفیت پزوهشهاای هومیوپاتی ، مطالعه مقاله :” درمان بیماریهای آلرژیک به روش هومیوپاتی (بررسی موضوعی پژوهش های هومیوپاتی ) ” مفید خواهد بود . در این مقاله 9 پزوهش ارائه می گردد که همگی در مجلات پزشکی معتبر و غیر هومیوپاتی به چاپ رسیده اند ؛ مشتمل بر7مرور سیستماتیک (متاآنالیز) که در نهایت از نظر آماری تمامی تحقیقات مذکور تاثیر مطلوب و معنی دار داروهای هومیوپاتی در درمان بیماریهای آلرژیک را به اثبات می رسانند و گزینه “دارونما بودن داروهای هومیوپاتی ” قاطعانه رد میشود.( پیوست شماره 1).

بخش سوم گزارش :
{مرکز ملی تحقیقات دارویی وسلامت استرالیا در تازه ترین تحقیق با بررسی کامل بیش از 225 تخقیق انجام شده بر روی هومیوپاتی در جهان اعلام کرد : بر اساس ارزیابی انجام شده در اثر بخشی هومیوپاتی ، هیچ نشانه ای از تاثیر هومیوپاتی در هیچ بیماری به دست نیامد. کسانی که برای درمان هومیوپاتی را انتخاب میکنند ریسک به خطر افتادن سلامتی به دلیل عقب افتادن روند درمان واقعی که اثرات قطعی آن بارها وبارها ثابت شده را به جان می خرند }
بررسی صحت مطالب بخش سوم گزارش :
با مطالعه متن پژوهش مذکور درمی یابیم که :
1. برخلاف تبلیغات گمراه کننده گزارش این تحقیق مبنی بر ” گسترده ترین تحقیق تاریخ پزشکی” که مدعی بود 343پزوهش هومیوپاتی را مورد ارزیابی قرار داده ، با مطالعه متن اصلی تحقیق مشخص میشود مدیران این پژوهش بدون ارائه دلیلی مستند وقانع کننده نتیجه گیری نهایی خود را براساس تنها 9 مطالعه (که به زعم خود کیفیت بهتری داشتند )ابرازنموده اند !
2.مدارک متعددی وجود دارد که سوگرایی مدیران این تحقیق برعلیه هومیوپاتی را آشکار میکند( که در مقاله انجمن هومیوپاتی استرالیا به آن اشاره شده است ) و جالب اینکه بخش قابل توجهی از منابع این مطالعه ،از گزارش های قبلی مدیران همین پژوهش است!
3.علیرغم ادعای مدیران این پژوهش مبنی بر”گسترده ترین تحقیق در خصوص هومیوپاتی “، در حالی مقاله شانگ و همکاران ( سال 2005) که از نظرروش تحقیق حتی از سوی مراکز پژوهشی غیر هومیوپاتی نیز مورد انتقاد فراوان گرفت و نتیجه گیری نهایی آن مخدوش اعلام گردید ، مکررا مورد استناد مدیران این تحقیق قرار می گیرد که به پژوهش بزرگ و طولانی مدت وجدیدتر ( سال 2011) دولت سوئیس و نتیجه مثبت آن که در نهایت داروهای هومیوپاتی را موثر، امن و دارای صرفه اقتصادی معرفی میکند ، اشاره ای نمیشود !
4. درانتخاب پژوهش های حیطه طب مکمل ” اعتبار خارجی( اکسترنال والیدیتی)می باید مورد توجه جدی قرارگیرد اما مدیران این مطالعه در انتخاب مطالعات به زعم خود با کیفیت بالا تر توجهی به این معیار مهم ننموده اند .
5. تناقض جدی در متن تحقیق با نتیجه گیری نهایی آن مشاهده میشود :
در بخش محدودیتهای این تحقیق به صراحت می آید : ” به دلیل کیفیت پایین پژوهشهای موجود در برخی حوزه های سلامتی هیچ گونه نتیجه گیری به نفع ویا برعلیه تاثیر داروهای هومیوپاتی نمیتوان انجام داد به عبارت دیگر گروه تحقیق نیز نمیتواند از قابل اعتماد بودن مطالعات مطمئن باشد” اما علی رغم اظهار چنین محدودیت صریحی در نتیجه گیری نهایی این مطالعه میخوانیم : ” هیچ وضعیت پزشکی که تاثیر قابل اعتماد داروهای هومیوپاتی در آن به اثبات رسیده باشد وجود ندارد ” !
6. رویه ای کاملا متناقض در مواجهه با پژوهش های مثبت و منفی هومیوپاتی در مطالعاتی چنین سوگرایانه مشاهده می گردد به گونه ای که بطور مثال حین مواجهه با هشت مورد مطالعه مثبت به نفع تاثیرداروهای هومیوپاتی در درمان عفونتهای سیستم تنفسی فوقانی عنوان میشود که این تعداد پژوهش برای اعلام اینکه داروها ی هومیوپاتی در درمان این بیماریها موثراند کافی نیست ! (در مطالعه شانگ که مکررا مورد استناد قرار گرفته ) اما در ادامه مدیران این پژوهش با توسل جستن به همین تعداد مطالعه انتخاب شده منفی ( علی رغم داشتن اشکال در طراحی تحقیق- اعتبار خارجی- و حذف تمامی موارد پژوهش های مثبت هومیوپاتی) اعلام می دارند که “اساسا داروهای هومیوپاتی تاثیری بیش از دارونما ندارند “! به عبارت دیگر از نگاه مدیران این مطالعه ، هشت مطالعه قوی و مثبت برای اثبات اثر داروهای هومیوپاتی در درمان بیماری خاصی کافی نیست اما همین تعداد مطالعه منفی( علی رغم اشکالات متعدد در طراحی) نه تنها برای یک موضوع خاص بلکه برای رد کردن تاثیر کل داروهای هومیوپاتی کافی است !!
7. حیرت انگیزاست که در این مطالعه تمامی پژوهش های مثبت به نفع هومیوپاتی حتی مواردی که در مجلات معتبر وغیر هومیوپاتی به چاپ رسیده اند ونیز تمامی مرورهای سیستماتیک مثبت هومیوپاتی بدون ارائه دلیلی موجه دارای کیفیت پایین و تمامی تحقیقات منفی بدون ارائه سندی دارای کیفیت بالا ارزیابی شدند به عبارت دیگر پژوهش های مثبت هومیوپاتی بر روی گیاهان ، حیوانات ، محیط آزمایشگاهی و همینطور پژوهشهای اپیدمیولوژیک ، رضایتمندی بیماران از روش درمان هومیوپاتی ، امنیت داروهای هومیوپاتی ونهایتاصرفه اقتصادی آنها همگی بدون دلیل موجهی حذف گردیده اند!! در واقع جهت نیل به نتیجه مورد نظر و از پیش تعیین شده ، طراحان این پژوهش راه دیگری نیافته اند جز آنکه ، بالغ بر سیصد مطالعه مثبت هومیوپاتی را حذف نمایند!!.
8.  نکته شگفت آور دیگر در بخش نتیجه گیری نهایی این تحقیق مشاهده میگردد که برخلاف اصول علمی نگارش متون پژوهشی است. مطالبی در پنج سطر پایانی این مطالعه در بخش بسیار مهم “نتیجه گیری” درج گردیده که اساسا ارتباطی با متن تحقیق ندارد و مشخص نیست براساس کدام سند و دلیل این نتیجه گیری به دست آمده است ! موضوعی که برای مطلعین از شیوه نگارش متون پژوهشی بسیار دور از انتظار است و این مطالعه به زعم خود پژوهشی را در نهایت به بیانیه ای رسانه ای و تبلیغاتی تنزل میدهد . به این موارد در بخش نتیجه گیری پایانی این تحقیق دقت بفرمایید :
{ الف- هومیوپاتی نباید در درمان بیماری های جدی و مزمن مورد استفاده قرار گیرد !( مشخص نیست بر اساس کدام بخش از متن مقاله چنین نتیجه گیری انجام شده!)
ب-بیمارانی که روش درمانی هومیوپاتی را انتخاب میکنند خود را در معرض خطر دور شدن از درمان واقی و موثر قرار می دهند! (باز هم ادعایی بدون پشتوانه که ازتباطی به متن پژوهش ندارد!)
ج-بیمارانی که قصد دارند از روش هومیوپاتی استفاده کنند ابتدا باید با پزشک طب رایج مشورت کنند! ( جمله ای دستوری برای بیماران !)
د-آنان که از داروهای هومیوپاتی استفاده میکنند باید داروهای تجویزی پزشک طب رایج خود را مصرف نمایند! }

جملات آمرانه بخش پایانی این تحقیق که بی ارتباط با متن مطالعه عنوان شده ، جایگاه علمی این مطالعه را به زیر سوال می برد و ماهیت تبلیغاتی بودن آن را بیش از پیش آشکار می سازدهرچند از مدیران مطالعه ای که با تکیه برفقط 9 تحقیق انتخاب شده وحذف بالغ برسیصد پژوهش دیگر، از همان آغاز تنها غوغا سالاری رسانه ای را مد نظر داشتند چنین نتیجه گیری مضحکی دور از انتظار نیست!

انجمن هومیوپاتی استرالیا نیز جوابیه خود به این گزارش رامنتشر نموده و به 14 اشکال عمده این تحقیق اشاره نموده که مطالعه آن در این مقال لازم است (پیوست شماره 2)

بخش چهارم گزارش:
{پروفسور پاول گلاسیو مدیر تحقیقات مرکز سلامت استرالیا در اینباره گفت: ” امیدوارم جلوی فروش این محصولات را در داروخانه ها بگیریم. افراد بسیاری هستند که با توهم توطئه این نتایج را رد کرده و به کار خودشان ادامه می دهند اما افراد بسیاری هم هستند که عکس العمل مناسبی نشان میدهند و از محصولات بی اثر گران قیمت دوری می کنند}

بررسی صحت مطالب بخش چهارم:
در انتهای این گزارش تبلیغاتی با دو تن از مخالفین هومیوپاتی مصاحبه میشود ، بخشی از این گفتگو از آن رو که در واقع تنها نمود آرزوهای این دو تن است و ارتباطی با پژوهش ندارد ارزش نقد نیز ندارد نظیر آرزوی دوری کردن مردم از هومیوپاتی ! اما در بخشی از این سخنان موارد خلاف واقعی طرح شده که توجه به این نکات لازم است از جمله : “گران قیمت عنوان کردن داروهای هومیوپاتی “! نکته ای که دقیقا خلاف واقعیت است ، داروهای هومیوپاتی همگی منشاء ای طبیعی دارند غالبا گیاهی و درصد کمتری از مواد معدنی و آلی اند و اتفاقا برعکس آنچه عنوان شده درمقایسه با داروهای طب رایج بسیار ارزان تر اند !

بخش پنجم گزارش :
{ تحقیقات مشابهی در انگلستان باعث کاهش جدی فروش محصولات هومیوپاتی در این کشور شد که ماهم امیدواریم در استرالیا به نتایج مشابهی برسیم }
بررسی صحت مطالب بخش پنجم گزارش:
هیچ مدرک مستندی برای چنین ادعایی ارائه نمیشود .چنانکه در مدارک پیوستی ارائه خواهد شد تمامی گزارش های اخیر حاکی از گسترش و استقبال از هومیوپاتی در میان مردم و پزشکان خصوصا در کشور های توسعه یافته است ( پیوست شماره 3)
بطوریکه بر اساس آمار جدید هومیوپاتی یکی از مورد استفاده ترین روشهای درمانی در جهان است و از این لحاظ اتفاقا دارای سریع ترین رشد می باشد به طوری که برآورد کرده اند سالانه 300 الی 500 میلیون بیمار در دنیا از این روش درمانی استفاده میکنند و حدودا 400 هزار درمانگر هومیوپاتی در دنیا وجود دارد . استقبال پزشکان و مردم در کشورهای اروپایی طی سالیان اخیر همواره رو به رشد بوده است .در حال حاضر درتمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هومیوپاتی مورد تایید و حمایت دولت ها قرار دارد بطوریکه در غالب کشورهای توسعه یافته اروپایی نظیر آلمان ، فرانسه ، انگلستان ، سوئیس و… حتی پرداخت هزینه های هومیوپاتی توسط بیمه ها انجام میگردد.
استقبال از هومیوپاتی وگسترش آن نه تنها در اروپا بلکه در تمامی کشورهای جهان قابل تامل است بطوریکه در حال حاضر در بیش از 90 کشور جهان رسما هومیوپاتی مورد استفاده قرار دارد و اتفاقا به دلیل کارایی در کنار ارزان قیمت بودن استفاده از این روش درمانی ، مسئولین کشوری چون هندوستان علی رغم دارا بودن طب سنتی خود(آیروودا) از هومیوپاتی استقبال نمودند و در حال حاضر این کشور دارای بالغ بر یکصد وبیست هزار درمانگر هومیوپاتی در کنار یکصد کلینیک و بیمارستان تخصصی هومیوپاتی است.
بخش ششم گزارش:
{گرچه مدعیان ادعا خواهند کرد که تحقیقاتی وجود دارد که اثراتی از هومیوپاتی نشان میدهد ، اما هر بررسی ما نشان می دهد که آن تحقیقات به شدت معیوب بوده وطراحی اشتباهی داشته اند وحتی نتوانسته اند ثابت کنند که قرص هومیوپاتی اثری بهتر از یک حبه قند دارد}

بررسی صحت مطالب بخش ششم گزارش :
این گفتار چنانکه قبلا نیز اشاره شد برخلاف واقعیت است : در پژوهش های متعددی که از سال 1950 الی 2009 در خصوص هومیوپاتی انجام یافت اتفاقا پژوهشهای مثبت به نفع هومیوپاتی پنج ونیم برابر موارد منفی آن بوده و اتفاقا براساس نتایج تخقیقات موجود هیچگاه نمیتوان چنین گفت و به نظر میرسد متعصبین برعلیه هومیوپاتی با آگاهی از این موضوع در فراری رو به جلو به جای ارزیابی علمی مطالعات انجام یافته تنها سعی در بکاربردن ترفندهایی جهت مخدوش جلوه دادن برتری قابل توجه پژوهش های مثبت هومیوپاتی دارند ! شاید به این امید که کسی به اصل مقالات مراجعه نکند تا تنها از گزارش رسانه ای و تبلیغاتی بر علیه هومیوپاتی بهره ببرند!
جالب اینکه تنها 28% از پژوهشهای مثبت هومیوپاتی در مجلات تخصصی هومیوپاتی به چاپ رسیده اند و بقیه موارد متعلق به مجلات تخصصی معتبر غیر هومیوپاتی است. بدیهی است رد کردن تمامی مطالعات مثبت هومیوپاتی با بهانه های مذکور و بدون اشاره دقیق به دلایل رد هریک و دل بستن به گزارش های تبلیغاتی غلو آمیز حاوی مطالب خلاف واقع امری غیر علمی و البته غیر اخلاقی است .استفاده از ترفند هایی نظیر مقاله اخیر ونیز مقاله شانگ 2005 که هر دو با ادعای بررسی تمامی پژوهشهای موجودهومیوپاتی در گزارش های تبلیغاتی خود جار و جنجال رسانه ای فراوانی برپا نمودند در حالی که با مطالعه اصل مطالعه مشخص شد که یکی تنها براساس 8 مقاله و دیگری تنها براساس 9 مقاله که بدون دلیل موجهه ای انتخاب شده اند به چنین غوغای تبلیغاتی پرداخته اند!.
جهت ارزیابی نتیجه بزرگترین پژوهش درباره هومیوپاتی لازم است گزارش مفصل دولت سوئیس مطالعه گردد ( پیوست شماره 4).
خلاصه ای ازپژوهش بزرگ و مفصل دولت سوئیس نیزد دسترس است (پیوست شماره 5)

بخش هفتم گزارش :
{دکتر کن هاروی محقق دارویی ، وکیل و کارشناس حقوق و سلامت مشتریان میگوید : ” کالج های غیر دولتی ومراکز غیر پزشکی هزاران دلار از دانشجویان و مردم برای برگزاری دوره های هومیوپاتی وفروش این داروها دریافت می کنند . امیدوارم با تحقیقات گسترده ای که انجام شده ان حجم از تقاضا برای چیزی بی اثر کم شود. بایستسی نهادهای نظارت بر آموزش و فروش ، جلوی هرگونه برگزاری کلاس ها ودوره های اینچنینی رابگیرند و از پوشش بیمه برای هومیوپاتی یا هر درمان دیگری که اثرش اثبات نشده اجتناب کنند. من مشکلی ندارم اگر موسسات خصوصی دوره های دیدن آینده در گوی شیشه ای یا فال گیری یا هومیوپاتی برگزار کنند ، به شرط اینکه مردم اینقدر احمق باشند که برای آن پول پرداخت کنند، تصمیم خودشان است اما اینکه این روشها مفید باشد و توسط یک سازمان معتبر تایید شده باشد داستان دیگری است” }
بررسی صحت مطالب بخش هفتم گزارش :
سخنان این وکیل که ضمیمه گزارشی به زعم خود پژوهشی است بیش از پیش نیت نویسندگان این بیانیه تبلیغاتی را روشن می کند:
اینکه باید جلوی آموزش هومیوپاتی و فروش داروها گرفته شود و از پوشش بیمه برای هومیوپاتی توسط دولتها اجتناب شود ! ودر پایان نیز با عصبانیت مردم را به دلیل استفاده از این روش درمانی” احمق “خطاب میکند!
این سخنان نیز به دلیل ماهیت غیر علمی ارزش نقد ندارد وتنها نشانگر میزان تعصب برخی گروههای مخالف هومیوپاتی است .

در این مقال لازم است پژوهش هایی که کارایی داروهای هومیوپاتی را نشان می دهند ، ارزیابی نماییم تا بیش از پیش با صحت و سقم گفتار مخالفین هومیوپاتی آشنا شویم :

آدرس و خلاصه 236 پژوهش مثبت هومیوپاتی به آسانی در دسترس است . این سایت چکیده مطالعاتی که تاثیر داروهای هومیوپاتی بروی انسان ، حیوانات ، گیاهان و محیط آزمایشگاهی را نشان می دهد ارائه می نماید ( پیوست شماره 6)
” پژوهشهای هومیوپاتی” عنوان سخنرانی سال 92 دکتر آمنه باریکانی ، متخصص پزشکی اجتماعی در انجمن هومیوپاتی ایران بود که مروری سریع بر کارآزمایی های هومیوپاتی است و به پیوست ارائه می گردد (پیوست شماره 7).
«آدرس پژوهشهای هومیوپاتی» نیز از سوی آکادمی آموزش هومیوپاتی کانادا در 107 صفحه در دسترس علاقه مندان است (پیوست شماره 8)

سخن پایانی :
با مطالعه پژوهش های متعدد مثبت هومیوپاتی و مشاهده کارآزمایی های بالینی بر روی انسان ، حیوانات ،گیاهان و نیز در محیط های آزمایشگاهی می توان دریافت که گزاره ” برابری داروهای هومیوپاتی با دارو نما ” ویا ” بی اثر بودن داروهای هومیوپاتی ” گزاره ای خلاف واقعیت است .
آگاهی از چگونگی تدوین کتب داروشناسی هومیوپاتی ( ماتریا مدیکا ؛ که مشتمل بر حدود چهار هزار داروی گیاهی و معدنی و جانوری است ) و نیز کتاب جامع نشانه شناسی بیماریها (رپرتوری ؛ که کتابی دوهزار صفحه ای مشتمل بر حدود یکصد وبیست هزار نشانه و علامت بیماری ها است ) نیز به بسیاری از شبهات پاسخ میدهد:
برای ورود یک نشانه و علامت به کتب مرجع هومیوپاتی همواره کارآزمایی صورت می پذیرد به این ترتیب که در پروسه ای طولانی مدت داروهای هومیوپاتی برای گروههایی از افراد سالم داوطلب در سن ، جنس و نژاد های متفاوت ، تجویز می شوند و علایم ونشانه هایی که در بیش از 90% افراد بصورت مشترک ایجاد شود به عنوان علایم اصلی آن دارو اجازه ثبت در کتب مذکور را می یابد، روندی که “اثبات اثر داروهای هومیوپاتی ( پرووینگ) نام دارد و یکی از علمی ترین روش ها جهت ثبت نشانه شناسی دارویی از 230 سال گذشته وقبل از ظهور روش های نوین کارآزمایی محسوب می شود به عبارت دیگر تنها زمانی داروهای طبیعی هومیوپاتی اجازه ورود به کتب دارویی را خواهند داشت که قبلا در کارآزمایی های متعدد بالینی تاثیر خود را اثبات کرده باشند لذا طرح ادعای ” بی اثر بودن داروهای گیاهی و معدنی موجود در طبیعت ” که در کار آزمایی های متعدد بالینی نیز تاثیر خود رانشان داده اند اساسا معقول نیست . شرح مستدلی دراین خصوص در مقاله : « ده نکته مهم درباره داروهای هومیوپاتی »
که با تکیه بر پژوهش های معتبر در حیطه های متفاوت ، نادرستی گزاره « دارونما بودن داروهای هومیوپاتی » را اثبات می کند ، آمده است (پیوست شماره 9)
نکته آخر :
هرچند مدعای اصلی متعصبین و مخالفین هومیوپاتی «دارونما بودن داروهای هومیوپاتی » است اما دستکاری آمارها و توسل به فریب افکار عمومی به همراه جار وجنجال رسانه ای در مصاف با داروهایی که مخالفین هومیوپاتی بی تاثیرش می خوانند ، قاعدتا منطقی نیست ! مدارک ومستندات فراوان به نفع کارایی داروهای هومیوپاتی در کنار آمار استقبال روز افزون پزشکان و مردم در سرتاسر دنیا از این روش درمانی کارا و ارزان قیمت ، در عمل برای متعصبین و مخالفین هومیوپاتی راهی جز استفاده از ترفند های غیر علمی وغیر اخلاقی باقی نگذااشته است ، به این امید واهی که چنین تبلیغات مسمومی شاید در بستر ناآگاهی کارگر افتد. هرچند اطلاع رسانی پیرامون چگونگی تهیه وتجویز داروهای هومیوپاتی و نیزارائه پژوهش هایی درخصوص کارایی این داروها لازم است اما تعیین کننده ترین عامل در گسترش روز افزون هومیوپاتی « میزان رضایتمندی بیماران از درمان به روش هومیوپاتی » است که تحت تاثیر هیچ ترفند آماری و هیاهوی تبلیغاتی قرار نمی گیرد و از این روست که آمارها حاکی از گسترش روز افزون هومیوپاتی در دنیا است، روندی که علی رغم تبلیغات منفی ادامه داشته و دارد.

٭٭سپاس ویژه از جناب دکتر فربد رهنما که ضمن در اختیار قرار دادن برخی منابع این مقاله از مشاوره های ارزشمند ایشان نیز بهره مند شدم٭٭

برای دانلود متن کامل این مقاله اینجا کلیک نمائید.

آخرین بروزرسانی ( دوشنبه ، 18 آبان 1394 ، 01:24 )

0
  نوشته‌های مرتبط

You must be logged in to post a comment.