فهرست کتابهای دکتر حسین مظفری کجیدی در رابطه با هومیوپاتی

جهت تهیه کتاب های دکتر حسین مظفری کجیدی با شماره های زیر و یا با ایمیل زیر تماس حاصل نمایید:

۰۲۱-۲۲۰۸۸۱۹۳
۰۹۱۲-۵۳۹۹۲۱۷
۰۹۳۷-۷۴۳۷۸۲۹

Dr_hmk2003@yahoo.com


 

بیماری های مزمن (ماهیت و درمان احتصاصی آنها)
بیماریهای-مزمن-ماهیت-درمان-اختصاصی
این کتاب، دومین کتاب بنیانگزار طب همیوپاتی ست که در آن زمینه ی تاریخی بیماری ها و سرکوب آنها توسط طب رایج و به وجود آمدن بیماری های مختلف غیر قابل درمان(به صورت عوارض سرکوب آنها) صحبت شده است و نیز نحوه ی درمان بیماری های مزمن را با درنظرگرفتن میازم هر بیماری براساس اصول خدشه ناپذیر همیوپاتی ارائه نموده است.
جزئیات::
نام کتاب: بیماری های مزمن (ماهیت و درمان احتصاصی آنها)
نویسنده: ساموئل هانمان
زبان نگارش: فارسی
گردآوری و تنظیم: دکتر حسین مظفری کحیدی
سال چاپ: ۱۳۸۴
تعداد صفحات: ۲۲۴
قطع کتاب: وزیری
انتشارات: نشر جهانگیر
قیمت کتاب: ۱۰۰۰۰ تومان
شابک: ۹۶۴-۹۲۴۶۲-۸-۲


بیماری های شایع، داروها و درمان های رایج در طب هومیوپاتی
بیماریهای-شایع-داروها-درمانهای-رایج
این کتاب، به عنوان یک کتاب رومیزی برای شناخت و درمان بیماری های مختلف(به ویژه انواع حاد آنها) طراحی شده است که از آن می توان به عنوان یک رپرتوری برای درمان بیماری ها استفاده نمود
جزئیات:
نام کتاب: بیماری های شایع، داروها و درمان های رایج در طب همیوپاتی
نویسنده: دکتر تایلر
زبان نگارش: فارسی
گردآوری و تنظیم: دکتر حسین مظفری کجیدی
سال چاپ: ۱۳۸۰
تعداد صفحات: ۳۵۳
قطع کتاب: وزیری
انتشارات: نشر جهانگیر
قیمت کتاب: ۱۰۰۰۰ تومان
شابک: ۹۶۴-۹۲۴۶۲-۲-۳


هومیوپاتی در دندانپزشکی
هومیوپاتی-در-دندانپزشکی
در این کتاب، مولف پس از تشریح بیماری های حفره ی دهان و دندان، توانسته دارو های همیوپاتیک مناسب را شناسایی و برای درمان هر عارضه ی دهانی-دندانی، دارویی مناسب انتخاب نماید.
جزئیات:
نام کتاب: همیوپاتی در دندانپزشکی
نویسنده: پروفسور دکتر کالین بی لسل
زبان نگارش: فارسی
گردآوری و تنظیم: دکتر حسین مظفری کجیدی
سال چاپ: ۱۳۸۸
تعداد صفحات: ۴۷
انتشارات: نشر جهانگیر
قیمت کتاب: ۵۰۰۰ تومان


درمان سردردها و میگرن در هومیوپاتی
درمان-سردرد-میگرن-هومیوپاتی
در این کتاب، مولف توانسته سردردهای مختلف را براساس وضع ساختاری بیمار، رده بندی و داروهای مناسب هرکدام را انتخاب و به خواننده معرفی نماید.
جزئیات:
نام کتاب: درمان سردردها و میگرن در همیوپاتی
نویسنده: جورج الیاس دینست
زبان نگارش: فارسی
گردآوری و تنظیم: دکتر حسین مظفری کجیدی
سال چاپ: ۱۳۸۶
تعداد صفحات: ۷۱
قطع کتاب: وزیری
انتشارات: نشر جهانگیر
قیمت کتاب: ۵۰۰۰ تومان
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۱۸-۰۰-۱


کتاب جامع هومیوپاتی
کتاب-جامع-هومیوپاتی
این کتاب که توسط مولف مذکور با مطالعه و تحقیق در بیش از ۲۵ منبع و ماخذ همیوپاتی تهیه شده است. این کتاب، علاوه بر فلسفه ی همیوپاتی و نحوه ی تهیه ی دارو های همیوپاتی، حاوی ماتریامدیکای بیش از ۲۰۰ داروی همیوپاتی نیز می باشد
جزئیات:
نام کتاب: کتاب جامع همیوپاتی
زبان نگارش: فارسی
گردآوری و تنظیم: دکتر حسین مظفری کجیدی
سال چاپ: ۱۳۸۱
تعداد صفحات: ۳۵۳
قطع کتاب: رقعی
انتشارات: نشر جهانگیر
قیمت کتاب: ۱۵۰۰۰ تومان
شابک: ۹۶۴-۹۲۴۶۲-۳-۱


خواب ها و رویاها در هومیوپاتی
خواب ها و رویاها قسمتی از حیات انسانها را تشکیل می دهند. در این کتب، مولف سعی نموده براسا خواب ها و رویاهای هر شخص، ساختار ذهنی وی را درحالت خواب(که کنترل شخص بر آن اعمال نمی شود)، داروی همیوپاتی مناسب را انتخاب نماید.
جزئیات:
نام کتاب: خواب ها و رویاها در همیوپاتی
نویسنده: دکتر سیوار مان
زبان نگارش: فارسی
گردآوری و تنظیم: دکتر حسین کظفری کجیدی
سال چاپ: ۱۳۹۰
انتشارات: نشر اشراقیه
قیمت کتاب: ۵۰۰۰ تومان


کلیات هومیوپاتی
کلیات-هومیوپاتی
در این کتاب ضمن معرفی دیدگاه های همیوپاتی در رابطه با انسان و بیماری ها و نیز مقایسه ی آنها با نظرات طب رایج، مکانیزم تاثیر داروهای همیوپاتی را روی سلول ها بررسی کرده و در ادامه ضمن معرفی کامل داروهای شوسلری، بیش از ۲۰۰ داروی اسیدی و هورمونی و نوسودها را معرفی و موارد استعمال هرکدام را به نحو احسن ارائه نموده است. مولف، مطالعه ی آن را به پزشکان طب رایج و همیوپات ها سفارش نموده و آن را به صورت یک کتاب استاندارد برای آموزش همیوپاتی معرفی می نماید.
جزئیات:
نام کتاب: کلیات همیوپاتی
نویسنده: پروفسور دکتر هیتش شاه
زبان نگارش: فارسی
گردآوری و تنظیم: دکتر حسین مظفری کجیدی
سال چاپ: ۱۳۸۸
تعداد صفحات: ۵۹۳
قطع کتاب: زقعی
انتشارات: نشر جهانگیر
قیمت کتاب: ۲۵۰۰۰ تومان
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۱۸-۰-۷-۰


ماتریامدیکای تطبیقی
ماتریا-مدیکای-تطبیقی
این کتاب گزیده ای از ماتریامدیکای ارزشمند پروفسور دکتر کنت است که در آن داروهایی که شباهت نزدیکی باهم دارند را مطابق خروف الفبا رده بندی نموده و مشابهات و تفاوت های(وجوه افتراقی) هر یک را با داروهای دیگر مقایسه نموده است تا فرد درمانگر در دام شبهات تشخیصی قرار نگیرد.
جزئیات:
نام کتاب: ماتریامدیکای تطبیقی
نویسنده: پروفسور دکتر کنت
زبان نگارش: فارسی
گردآوری و تنظیم: دکتر حسین مظفری کجیدی
سال چاپ: ۱۳۸۹
تعداد صفحات: ۳۵۶
قطع کتاب: وزیری
انتشارات: نشر جهانگیر
قیمت کتاب: ۱۵۰۰۰ تومان
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۱۸-۱۰-۰


میازم ها در هومیوپاتی
میازمها-هومیوپاتی
در این کتاب، مولف محترم، میازم ها را به عنوان زیرساخت های بیماری ها در افراد معرفی و در آن از میازم های جدید(مانند میازم توبرکولار، میازم ایدز و میازم سرطان) نیز مطالب آموزنده ای ارائه نموده است.
جزئیات:
نام کتاب: میازم ها درهمیوپاتی
نویسنده: هاریموهان چودری
زبان نگارش: فارسی
گردآوری و تنظیم: دکتر حسین مظفری کجیدی
سال چاپ: ۱۳۸۶
تعداد صفحات: ۱۵۳
قطع کتاب: وزیری
انتشارات: نشر جهانگیر
قیمت کتاب: ۱۰۰۰۰ تومان
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۹۱۳۷۷-۸-۰


هومیوپاتی در اورژانس های پزشکی
هومیوپاتی-اورژانس-پزشکی
در این کتاب، مولف محترم آن بر اساس اشرافی که بر بیماری های رایج داشته و با درنظرگرفتن اورژانس بیماری های حاد، دارو های همیوپاتیک مناسب را برای هر مورد خاص انتخاب نموده است و تعدادی از بیماران اورژانسی درمان شده به روش همیوپاتی را نیز ئعرفی نموده است.
جزئیات:
نام کتاب: همیوپاتی در اورژانس های پزشکی
نویسنده: پروفسور جی بندیکت دی کاسترو
زبان نگارش: فارسی
گردآوری و تنظیم: دکتر حسین مظفری کجیدی
سال چاپ: ۱۳۸۱
تعداد صفحات: ۴۵۶
قطع کتاب: وزیری
انتشارات: نشر جهانگیر-اشراقیه
قیمت کتاب: ۱۵۰۰۰ تومان
شابک: ۹۶۴-۹۲۴۶۲-۸-۲


مبانی طب هومیوپاتی (ارگانون پزشکی)
مبانی-طب-هومیوپاتی-ارگانون-پزشکی
ین کتاب که اولین اثر بنیان گزار طب همیوپاتی می باشد، روش درمان همیوپاتی را به عنوان یک طب کل نگر(با آفوریزم های متعدد) معرفی نموده است.
جزئیات:
نام کتاب: ارگانون پزشکی(مبانی طب همیوپاتی)
نویسنده: پروفسور دکتر ساموئل هانمان
زبان نگارش: فارسی
گردآوری و تنظیم: دکتر حسین مظفری کجیدی
سال چاپ: ۱۳۸۴
تعداد صفحات: ۱۷۰
قطع کتاب: وزیری
انتشارات: نشر جهانگیر
قیمت کتاب: ۱۰۰۰۰ تومان
شابک: ۹۶۴-۹۲۴۶۲-۷-۴


اصول و مبانی تاثیر داروها و درمان در هومیوپاتی
اصول-مبانی-تاثیر-داروها-درمان-هومیوپاتی
در این کتاب، دو دانشمند فیزیک مذکور که دستی هم بر هومیوپاتی و تحقیقات مربوطه دارند، توانسته اند مجموعه ی تحقیقات دانشمندان مختلف فیزیک کوانتوم را در بعد هومیوپاتی جمع آوری و مکانیزم اثرات داروهای هومیوپاتی را در رقت های بالا بیان نمایند.
جزئیات:
نام کتاب: اصول و مبانی تاثیر داروها و درمان در همیوپاتی
نویسنده: جورجن شولر و کریستین اندلر
زبان نگارش: فارسی
گردآوری و تنظیم: دکتر حسین مظفری کجیدی
سال چاپ: ۱۳۷۹
تعداد صفحات: ۲۸۸
قطع کتاب: وزیری
انتشارات: نشر جهانگیر
قیمت کتاب: ۸۰۰۰ تومان


پرسش و پاسخ در درمان های هومیوپاتی
پرسش-پاسخ-درمان-هومیوپاتی
این کتاب توانسته با مطرح کردن هر عارضه ای به صورت پرسش و سپس معرفی داروهای مربوطه، طوری طرح شده که از آن بتوان به عنوان یک کتاب رومیزی برای ارزیابی معلومات هر همیوپات در انتخاب دارو و نیز از آن در سوالات امتحانی همیوپاتی استفاده نمود.
جزئیات:
نام کتاب: پرسش و پاسخ در درمان های همیوپاتی
نویسنده: ویلیس آلانزو دیویی
زبان نگارش: فارسی
گردآوری و تنظیم: دکتر حسین مظفری کجیدی
سال چاپ: ۱۳۹۰
تعداد صفحات: ۲۶۴
قطع کتاب: وزیری
انتشارات: نشر اشراقیه
قیمت کتاب: جلد شمیز ۸۰۰۰ تومان، جلد اعلا ۱۰۰۰۰ تومان
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۲-۶۰-۸


راهنمای کلیدی آلن
راهنمای-کلیدی-آلن
در این کتاب پروفسور آلن یکی از معروف ترین همیوپاتهای جهان با برجسته کردن نکات کلیدی هر داروی همیوپاتی، رهنمود های ضروری در انتخاب داروی همیوپاتیک برای هر بیماری را به زیبایی و به طور خلاصه ارائه نموده است.
جزئیات:
نام کتاب: راهنمای کلیدی آلن
نویسنده: پروفسور اچ سی آلن
زبان نگارش: فارسی
گردآوری و تنظیم: دکتر حسین مظفری کجیدی
سال چاپ: ۱۳۸۷
تعداد صفحات: ۳۳۲
قطع کتاب: وزیری
انتشارات: نشر جهانگیر
قیمت کتاب: ۱۵۰۰۰ تومان
شابک: ۹۷۸-۶۰۰۵۱۱۸-۰۱-۸


تومورها و هومیوپاتی
تومورها-هومیوپاتی
در این کتاب، نویسنده توانسته با معرفی جنبه های مختلف بیماری سرطان ازدید طب رایج، درمان بیماران سرطانی را که از قرن گذشته توسط اساتید همیوپاتی انجام شده در منظر خوانندگان قرار دهد، تا بدانند سرطان یک بیماری نیست، بلکه این بیمار سرطانی ست که باید درمان شود.
جزئیات:
نام کتاب: تومورها و همیوپاتی
نویسنده: دکتر فرخ جی ماستر
زبان نگارش: فارسی
گردآوری و تنظیم: دکتر حسین مظفری کجیدی
سال چاپ: ۱۳۸۷
تعداد صفحات: ۲۳۱
قطع کتاب: وزیری
انتشارات: نشر جهانگیر
قیمت کتاب: ۱۵۰۰۰ تومان
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۱۸-۰۶-۳


ذهن و روان درهومیوپاتی
ذهن-روان-هومیوپاتی
از آنجایی که شناخت ذهن و روان هر فرد در انتخاب داروی همیوپاتیک مناسب، نقش اول در درمان همیوپاتیک را برعهده دارد، مولف محترم (که خود از اساتید مجرب و با سابقه همیوپاتی ست) توانسته ذهن و روان هر فرد را کاملا تشریح و بیان نماید، تا از روی آنها بتوان در درمان بیماران مربوطه استفاده نمود.
جزئیات:
نام کتاب: ذهن و روان درهمیوپاتی
نویسنده: پروفسور اچ ال چیتکارا
زبان نگارش: فارسی
گردآوری و تنظیم: دکتر حسین مظفری کجیدی
سال چاپ: ۱۳۸۲
تعداد صفحات: ۷۹۱
قطع کتاب: وزیری
انتشارات: نشر جهانگیر
قیمت کتاب: ۲۰۰۰۰ تومان
شابک: ۹۶۴-۹۲۴۶۲-۵-۸