تالیفات دکتر سید آقانور صادقی
www.drsadeghihom.ir


 

درمان بیماران دیابتی به روش طب رایج و هومیوپاتی
درمان-بیماران-دیابتی-طب-رایج-هومیوپاتی
جزئیات:
نام کتاب: درمان بیماران دیابتی به روش طب رایج و هومیوپاتی
نویسنده: دکتر سید آقانور صادقی / فهیمه مهدوی
زبان نگارش: فارسی