• خبرنامه شماره سی و دو

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۳۲ (اردیبهشت ۱۳۹۷):

  1. گزارش سمينار انجمن هوميوپاتي ايران (بهمن ماه ۱۳۹۶)
  2. Face Micro-Expressions و هومیوپاتی
  3. گزارش اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی طب سنتی و طب جایگزین و داروهای گیاهی
  4. قوانین کشور ترکیه برای گسترش طب مکمل
  5. هفته WHAW، همزمان با گرامی داشت سالگرد تولد پروفسور هانمن دانلود خبرنامه ۳۶
0
  نوشته‌های مرتبط
  • No related posts found.

You must be logged in to post a comment.