نشانی انجمن هومیوپاتی ایران

خیابان مطهری، خيابان میرعماد ک دهم پ14 ساختمان ماه تیسا واحد 3
کدپستی ۱۵۸۷۸۱۳۶۱۵

Email: info@homeopathyiran.org

منشی انجمن خانم توکلی

تلفن تماس : 88725947

تلگرام انجمن : 09359747078

ساعت تماس همه روزه از ساعت 10 تا 14 بجز روزهای تعطیل و پنجشنبه

همچنین امور مربوط به اعضای انجمن مانند دریافت مدارک علمی یا ارائه مدارک در نشانی زیر انجام میپذیرد .

میدان هفت تیر تقاطع مدرس . پلاک 4 . طبقه سوم
لطفا پیش از مراجعه ، با منشی انجمن هماهنگی های لازم را به عمل آورید.