با عنایت به نامه 1389/2/9 دبیرخانه طب سنتی وزارت محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، ” در صورتی که بصیرت و دانش پزشکان محترم به تایید انجمن هومیوپاتی ایران رسیده باشد ، منعی برای فعالیت ایشان وجود ندارد . “

خوشبختانه در بسیاری از استان‌های کشور، امکان دسترسی به پزشکان هومیوپات که ” آزمون صلاحیت علمی انجمن هومیوپاتی را با موفقیت پشت سر گذاشته و عضو ممتاز انجمن هومیوپاتی ایران میباشند ” ، وجود دارد .

کلیه پزشکان حاضر در این قسمت از نظر صلاحیت علمی مورد تایید انجمن بوده و عضو ممتاز انجمن هومیوپاتی ایران میباشند .

غیرفعال بودن لینک به معنی آنست که در آن استان، اعضای ممتاز انجمن هومیوپاتی حضور نداشته یا اطلاعات خود را بروز رسانی نکرده اند.


فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
گلستان

گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
خارج از ایران