اطلاعیه آزمون جامع انجمن هومیوپاتی ایران

قابل توجه عزیزانی که برای آزمون جامع هومیوپاتی (RIHA) آماده میشوند:
ادامه کلاسهای آمادگی برای آزمون ریها از تاریخ ۳۰ بهمن ۹۳ توسط دکتر فربد رهنما برگزار میگردد، برای اطلاعات بیشتر میتوانید با تلفن ۰۲۱۸۸۷۲۰۶۶۶ خانم توکلی تماس حاصل فرمایید.

0

گزارش نشست رِئیس انجمن هومیوپاتی ایران با رئیس سازمان نظام پزشکی

جلسه ای در مورخه۷بهمن ۹۳ با حضور رییس و نایب رییس انجمن هومیوپاتی ایران با آقای دکتر زالی رییس کل نظام پزشکی کشور در دفتر ایشان برگزار گردید، که در ابتدا دکتر موسوی نژاد رییس انجمن در مورد وضعیت فعلی انجمن و اعضاء آن گزارشی ارایه نمودند و به عنوان اولین و مهمترین خواسته درج کلمه هومیوپاتی را در پروانه مطب جهت همکاران پزشکی که مدرک ممتاز انجمن را دارا میباشند مطرح نمودند.
در ادامه آقای دکتر زالی با استقبال از پیشنهادات انجمن در جهت اعتبار بخشیدن به مدارک صادره ازطرف انجمن برای اعضاء ممتاز توسط نظام پزشکی، توصیه به برقراری تماس انجمن با برخی از مسئولین وزارت بهداشت و نیز همکاران سازمان نظام پزشکی در ارتباط با طرح استاندارد سازی خدمات ونیزتلاش جهت تغییر ماده ۲۰ آیین نامه انتظامی سازمان جهت امکان عرضه دارو توسط پزشکان هومیوپات در مطب توصیه هایی فرمودند
همچنین ایشان با توجه به شکایات متعدد رسیده به نظام پزشکی از انجام درمان هومیوپاتی توسط غیرپزشکان، خواستار تعیین سیاست انجمن در قبال درمان هومیوپاتی توسط غیرپزشکان گردید.

0
Page 3 of 3 123