خبرنامه شماره ۱۴ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۱۴ (خرداد ماه ۱۳۹۱):

۱٫ گزارش سمينار انجمن هوميوپاتي ايران (ارديبهشت ۱۳۹۱)
۲٫ گزارش سمينار انجمن هوميوپاتي ايران (بهمن ۱۳۹۰)
۳٫ اخبار جلسات انجمن هوميوپاتي ايران با سازمان نظام پزشکي و وزارت بهداشت
۴٫ برگزاري نهمين آزمون RIHA
۵٫ نخستين همايش انجمن هوميوپاتي ايران در استان خراسان
۶٫ مصاحبه هوميوپاتي با خبرگزاري ايمنا
۷٫ کنگره LMHI سال ۲۰۱۲
۸٫ معرفي کتاب هاي جديد هوميوپاتي

دریافت خبرنامه شماره ۱۴

0

خبرنامه شماره ۱۳ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

خبرنامه شماره ۱۳ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۱۳(بهمن ماه ۱۳۹۰):

گزارش سمینار دی ماه ۱۳۹۰
مصاحبه هومیوپاتی در سایت hpathy
۶۶امین کنگره بین المللی پزشکان هومیوپات

دریافت خبرنامه شماره ۱۳

0

خبرنامه شماره ۱۱ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۱۱ (شهریور ماه ۱۳۹۰):

گزارش سمینار تیرماه ۱۳۹۰
آموزش هومیوپاتی برای کارکنان سازمان دامپزشکی
مصاحبه
سمینار هومیوپاتی و مامایی
همایش هومیوپاتی در مشهد

دریافت خبرنامه شماره ۱۱

0

خبرنامه شماره ۹ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۹ (اردیبهشت ماه ۱۳۹۰):

گزارش سمینار بهمن ۱۳۸۹
مراسم گرامیداشت پرفسور هانمن در اصفهان
سمینار بین المللی هومیوپاتی در مالزی
آشنایی با هومیوپاتی در کنگره دندانپزشکی

دریافت خبرنامه شماره ۹

0

خبرنامه شماره ۸ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۸ (بهمن ماه ۱۳۸۹):

گزارش سمینار دی ماه ۱۳۸۹
هومیوپاتی و درمان بیماری‌های زنان
کنگره اروپایی هومیوپاتی
کنفرانس بین‌المللی هومیوپاتی در امریکا
سمینار آموزشی هومیوپاتی برای دامپزشکان

دریافت خبرنامه شماره ۸

0

خبرنامه شماره ۶ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۶ (مهر ماه ۱۳۸۹):

مراسم گرامیداشت بنیانگذار هومیوپاتی
یافته‌های جدید علم ویروس‌شناسی در تایید هومیوپاتی
کشمکش بین وزارت بهداشت ژاپن و انجمن هومیوپاتی این کشور
کنگره بین‌المللی LMHI

دریافت خبرنامه شماره ۶

0

خبرنامه شماره ۵ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۵ (اردیبهشت ماه ۱۳۸۹):

گزارش سمینار بهمن ۱۳۸۸
استراتژی دارویی WHO در مورد تهیه و تولید داروهای هومیوپاتی
شصت و پنجمین کنگره بین‌المللی LMHI

برای دریافت خبرنامه۵ اینجا را کلیک کنید.

0
Page 3 of 4 1234