خبرنامه شماره ۱۳ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

خبرنامه شماره ۱۳ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۱۳(بهمن ماه ۱۳۹۰):

گزارش سمینار دی ماه ۱۳۹۰
مصاحبه هومیوپاتی در سایت hpathy
۶۶امین کنگره بین المللی پزشکان هومیوپات

دریافت خبرنامه شماره ۱۳

0

خبرنامه شماره ۱۱ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۱۱ (شهریور ماه ۱۳۹۰):

گزارش سمینار تیرماه ۱۳۹۰
آموزش هومیوپاتی برای کارکنان سازمان دامپزشکی
مصاحبه
سمینار هومیوپاتی و مامایی
همایش هومیوپاتی در مشهد

دریافت خبرنامه شماره ۱۱

0

خبرنامه شماره ۹ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۹ (اردیبهشت ماه ۱۳۹۰):

گزارش سمینار بهمن ۱۳۸۹
مراسم گرامیداشت پرفسور هانمن در اصفهان
سمینار بین المللی هومیوپاتی در مالزی
آشنایی با هومیوپاتی در کنگره دندانپزشکی

دریافت خبرنامه شماره ۹

0

خبرنامه شماره ۸ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۸ (بهمن ماه ۱۳۸۹):

گزارش سمینار دی ماه ۱۳۸۹
هومیوپاتی و درمان بیماری‌های زنان
کنگره اروپایی هومیوپاتی
کنفرانس بین‌المللی هومیوپاتی در امریکا
سمینار آموزشی هومیوپاتی برای دامپزشکان

دریافت خبرنامه شماره ۸

0

خبرنامه شماره ۶ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۶ (مهر ماه ۱۳۸۹):

مراسم گرامیداشت بنیانگذار هومیوپاتی
یافته‌های جدید علم ویروس‌شناسی در تایید هومیوپاتی
کشمکش بین وزارت بهداشت ژاپن و انجمن هومیوپاتی این کشور
کنگره بین‌المللی LMHI

دریافت خبرنامه شماره ۶

0

خبرنامه شماره ۵ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۵ (اردیبهشت ماه ۱۳۸۹):

گزارش سمینار بهمن ۱۳۸۸
استراتژی دارویی WHO در مورد تهیه و تولید داروهای هومیوپاتی
شصت و پنجمین کنگره بین‌المللی LMHI

برای دریافت خبرنامه۵ اینجا را کلیک کنید.

0
Page 3 of 4 1234