خبرنامه شماره ۱۷ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۱۷ (اسفند ماه ۱۳۹۱):
________________________________________
۱٫ گزارش سمينار انجمن هوميوپاتي ايران (آبان ۱۳۹۱)
۲٫ گزارش سمينار انجمن هوميوپاتي ايران (دی ۱۳۹۱)
۳٫ اخبار دومین سمینار آشنایی با هومیوپاتی در قزوین
۴٫ اعلام تاریخ آزمون RIHA
دریافت خبرنامه

0

خبرنامه های شماره ۱۵ و ۱۶ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شدند

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۱۵ (شهریور ماه ۱۳۹۱):

۱٫ گزارش سمينار انجمن هوميوپاتي ايران (خرداد ۱۳۹۱)
۲٫ گزارش سمينار انجمن هوميوپاتي ايران (تیر ۱۳۹۱)
۳٫ آگهی انتخابات هیأت مدیره انجمن هومیوپاتی ایران
۴٫ تصویب آیین نامه طب مکمل
۵٫ کسب رای در انتخابات هیأت مدیره انجمن پزشکان عمومی

دریافت خبرنامه شماره ۱۵


عناوین اصلی خبرنامه شماره ۱۶ (آبان ماه ۱۳۹۱):

۱٫ گزارش سمینار انجمن هومیوپاتی ایران (شهریور ۱۳۹۱)
۲٫ ارایه مقاله هومیوپاتی در کنگره انجمن ویروس شناسی ایران
۳٫ اخبار چهارمین انتخابات هیأت مدیره انجمن هومیوپاتی ایران

دریافت خبرنامه شماره ۱۶

0

خبرنامه شماره ۱۴ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۱۴ (خرداد ماه ۱۳۹۱):

۱٫ گزارش سمينار انجمن هوميوپاتي ايران (ارديبهشت ۱۳۹۱)
۲٫ گزارش سمينار انجمن هوميوپاتي ايران (بهمن ۱۳۹۰)
۳٫ اخبار جلسات انجمن هوميوپاتي ايران با سازمان نظام پزشکي و وزارت بهداشت
۴٫ برگزاري نهمين آزمون RIHA
۵٫ نخستين همايش انجمن هوميوپاتي ايران در استان خراسان
۶٫ مصاحبه هوميوپاتي با خبرگزاري ايمنا
۷٫ کنگره LMHI سال ۲۰۱۲
۸٫ معرفي کتاب هاي جديد هوميوپاتي

دریافت خبرنامه شماره ۱۴

0

خبرنامه شماره ۱۳ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

خبرنامه شماره ۱۳ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۱۳(بهمن ماه ۱۳۹۰):

گزارش سمینار دی ماه ۱۳۹۰
مصاحبه هومیوپاتی در سایت hpathy
۶۶امین کنگره بین المللی پزشکان هومیوپات

دریافت خبرنامه شماره ۱۳

0

خبرنامه شماره ۱۱ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۱۱ (شهریور ماه ۱۳۹۰):

گزارش سمینار تیرماه ۱۳۹۰
آموزش هومیوپاتی برای کارکنان سازمان دامپزشکی
مصاحبه
سمینار هومیوپاتی و مامایی
همایش هومیوپاتی در مشهد

دریافت خبرنامه شماره ۱۱

0

خبرنامه شماره ۹ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۹ (اردیبهشت ماه ۱۳۹۰):

گزارش سمینار بهمن ۱۳۸۹
مراسم گرامیداشت پرفسور هانمن در اصفهان
سمینار بین المللی هومیوپاتی در مالزی
آشنایی با هومیوپاتی در کنگره دندانپزشکی

دریافت خبرنامه شماره ۹

0

خبرنامه شماره ۸ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۸ (بهمن ماه ۱۳۸۹):

گزارش سمینار دی ماه ۱۳۸۹
هومیوپاتی و درمان بیماری‌های زنان
کنگره اروپایی هومیوپاتی
کنفرانس بین‌المللی هومیوپاتی در امریکا
سمینار آموزشی هومیوپاتی برای دامپزشکان

دریافت خبرنامه شماره ۸

0
Page 3 of 4 1234