خبرنامه شماره ۶ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۶ (مهر ماه ۱۳۸۹):

مراسم گرامیداشت بنیانگذار هومیوپاتی
یافته‌های جدید علم ویروس‌شناسی در تایید هومیوپاتی
کشمکش بین وزارت بهداشت ژاپن و انجمن هومیوپاتی این کشور
کنگره بین‌المللی LMHI

دریافت خبرنامه شماره ۶

0

خبرنامه شماره ۵ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۵ (اردیبهشت ماه ۱۳۸۹):

گزارش سمینار بهمن ۱۳۸۸
استراتژی دارویی WHO در مورد تهیه و تولید داروهای هومیوپاتی
شصت و پنجمین کنگره بین‌المللی LMHI

برای دریافت خبرنامه۵ اینجا را کلیک کنید.

0

خبرنامه شماره ۲ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۲ (مهر ماه ۱۳۸۸):

گزارش سمینار مرداد ۱۳۸۸
سمینار جامع هومیوپاتی در استان قزوین
دفتر انجمن هومیوپاتی در اصفهان
هومیوپاتی و دامپزشکی
تشابه خاصیت دینامیکی داروهای هومیوپاتی با یافته‌های جدید پروفسور مونتانیه

برای دریافت خبرنامه ۲ اینجا را کلیک کنید.

0

خبرنامه شماره ۱ انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره ۱ (مرداد ماه ۱۳۸۸):

انجمن هومیوپاتی ایران به سازمان بین‌المللی WHAO پیوست
انتخابات هیات مدیره جدید انجمن
تاسیس دفاتر انجمن در تبریز و ارومیه
گزارش سالانه وضعیت هومیوپاتی در ایران برای شصت و چهارمین کنگره LMHI ارسال شد
دوره های آموزش هومیوپاتی
هومیوپاتی و H1N1

برای دریافت خبرنامه ۱ اینجا را کلیک کنید.

0
Page 4 of 4 1234