سمینار علمی انجمن هومیوپاتی ایران بهمن 97

سمینار هومیوپاتی ساعت 9 الی 13 روز جمعه مورخ 12 بهمن ماه 97 برگزار می شود.
مکان: خیابان جمهوری ، خیابان لاله زارنو ، کوچه پیرنیا، موسسه تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران

شرکت در سمینار برای عموم آزاد است.

0

سمینار علمی انجمن هومیوپاتی ایران مهر 97

سمینار علمی انجمن هومیوپاتی ایران ساعت 9  صبح روز جمعه مورخ 27 مهرماه 97 برگزار می شود و تا ساعت 13 ادامه خواهد داشت.
مکان: خیابان جمهوری ، خیابان لاله زارنو ، کوچه پیرنیا، موسسه تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران

این سمینار رایگان و شرکت در آن برای عموم آزاد می باشد.

0

سمینار علمی

سمینار علمی انجمن هومیوپاتی ایران درتاریخ ۸ خرداد ماه برگزار میگردد.
موضوع: Female Remedies
مدیر سمینار: خانم دکتر شناور
ساعت ۹ صبح
مکان: خیابان امیرآباد شمالی، خیابان 15 تقاطع کردستان، ساختمان شهرداری، سالن طبقه ۵

0
Page 1 of 4 1234