تاریخ برگزاری سمینارهای علمی انجمن هومیوپاتی ایران درسال ۹۲

سمینار اول شهریور ماه بدلیل بروز پاره ای مشکلات لغو گردید. سمینار بعدی انجمن درتاریخ دهم آبان ماه با موضوع «درمان بیماریهای نورولوژیک به روش هومیوپاتی» با مدیریت علمی آقای دکتر فاضل حمید بهنام برگزار می گردد. سمینارهای بعدی انجمن درتاریخ های ششم دی ماه و دوم اسفند ماه سال جاری اجرا می شود مکان برگزاری این سمینارها متعاقبا اعلام می گردد.

0

برنامه سمينار ۹۲٫۴٫۱۴

سمينارمتدولوژی هوميوپاتی:
سخنرانان به ترتيب:
دکتر حديیي: روش تماتيک
دکتر معينی : روش ميازماتيک
دکتر رهنما : پيگيری درمان
دکتر اصانلو : نوسودها در درمان
زمان : ۹ صبح جمعه ۱۴ تير
مکان :ميدان ونک خيابان خدامی تقاطع کردستان پارک آرارات – سرای محله آرارات

0

دومین سمینار انجمن هومیوپاتی ایران در سال ۱۳۹۲

دومین سمینار انجمن هومیوپاتی ایران در سال ۱۳۹۲
موضوع: متدولوژی هومیوپاتی
دبیر علمی: دکتر پریسا اصانلو
دبیر اجرایی: طیبه میرابی
تاریخ برگزاری : ۱۴/۴/۹۲
مکان برگزاری:
تالار “موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی وطب اسلامی ومکمل” دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در تهران خیابان جمهوری خیابان لاله زار نو کوچه پیرنیا پلاک ۹

0

اولین سمینار انجمن هومیوپاتی ایران در سال ۱۳۹۲

موضوع: هومیوپاتی و بیماری های کودکان (بخش اول)
دبیر علمی: دکتر علیرضا طلوع بهبود
دبیر اجرایی: طیبه میرابی
تاریخ برگزاری : ۱۳/۲/۹۲
مکان برگزاری:
تالار “موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی وطب اسلامی ومکمل” دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در تهران خیابان جمهوری خیابان لاله زار نو کوچه پیرنیا پلاک

0

برنامه سخنرانی های سمینار مورخ ۹۱٫۱۰٫۱

برنامه سخنرانی های سمینار «درمان بیماریهای ستون فقرات ومفاصل » مورخ ۹۱٫۱۰٫۱
۹- دکتر فاضل حمیدبهنام – معرفی بیماران درمان شده به روش هومیوپاتی
۳۰/ ۹- دکتر آرش احمدی – کمردرد
۱۰- دکتر علی کریمی – سیاتیک
۳۰ /۱۰- دکتر حسینی (متخصص طب فیزیکی) – طب فیزیکی دردرمان بیماریهای ستون فقرات
۱۱- استراحت وپذیرایی
۳۰/۱۱- دکتر علیرضا طلوع بهبود – معرفی بیماران درمان شده به روش هومیوپاتی – (اهمیت بیماریهای روان‌تنی )
۱۲- دکتر داریوش ریزه وند – طب سنتی ایران در درمان بیماریهای ستون فقرات ومفاصل
۳۰/۱۲ – دکتر کسری چهرازی – درمان نقاط تریگر در نیم تنه فوقانی
۱۳- دکتر علی مظاهری نژاد (متخصص پزشکی ورزشی ) – درمان از نگاه پزشکی ورزشی

0
Page 2 of 3 123