برنامه سمينار 92.4.14

سمينارمتدولوژی هوميوپاتی:
سخنرانان به ترتيب:
دکتر حديیي: روش تماتيک
دکتر معينی : روش ميازماتيک
دکتر رهنما : پيگيری درمان
دکتر اصانلو : نوسودها در درمان
زمان : 9 صبح جمعه 14 تير
مکان :ميدان ونک خيابان خدامی تقاطع کردستان پارک آرارات – سرای محله آرارات

0

دومین سمینار انجمن هومیوپاتی ایران در سال 1392

دومین سمینار انجمن هومیوپاتی ایران در سال 1392
موضوع: متدولوژی هومیوپاتی
دبیر علمی: دکتر پریسا اصانلو
دبیر اجرایی: طیبه میرابی
تاریخ برگزاری : 14/4/92
مکان برگزاری:
تالار “موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی وطب اسلامی ومکمل” دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در تهران خیابان جمهوری خیابان لاله زار نو کوچه پیرنیا پلاک 9

0

اولین سمینار انجمن هومیوپاتی ایران در سال 1392

موضوع: هومیوپاتی و بیماری های کودکان (بخش اول)
دبیر علمی: دکتر علیرضا طلوع بهبود
دبیر اجرایی: طیبه میرابی
تاریخ برگزاری : 13/2/92
مکان برگزاری:
تالار “موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی وطب اسلامی ومکمل” دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در تهران خیابان جمهوری خیابان لاله زار نو کوچه پیرنیا پلاک

0

برنامه سخنرانی های سمینار مورخ 91.10.1

برنامه سخنرانی های سمینار «درمان بیماریهای ستون فقرات ومفاصل » مورخ 91.10.1
9- دکتر فاضل حمیدبهنام – معرفی بیماران درمان شده به روش هومیوپاتی
30/ 9- دکتر آرش احمدی – کمردرد
10- دکتر علی کریمی – سیاتیک
30 /10- دکتر حسینی (متخصص طب فیزیکی) – طب فیزیکی دردرمان بیماریهای ستون فقرات
11- استراحت وپذیرایی
30/11- دکتر علیرضا طلوع بهبود – معرفی بیماران درمان شده به روش هومیوپاتی – (اهمیت بیماریهای روان‌تنی )
12- دکتر داریوش ریزه وند – طب سنتی ایران در درمان بیماریهای ستون فقرات ومفاصل
30/12 – دکتر کسری چهرازی – درمان نقاط تریگر در نیم تنه فوقانی
13- دکتر علی مظاهری نژاد (متخصص پزشکی ورزشی ) – درمان از نگاه پزشکی ورزشی

0

سمینارهای آبان

1- «سمینار آشنایی با هومیوپاتی (2) » با امتیاز باز آموزی ویژه گروههای پزشکی در تاریخ های 27 و28 آبان 91 در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار میگردد.برای مشاهده برنامه کامل سمینار اینجا راکلیک نمایید.

2- سمینار ماهانه انجمن هومیوپاتی ایران در تاریخ 1/10/91 ساعت 9 صبح با عنوان “درمان بیماریهای ستون فقرات و مفاصل” با مدیریت آقای دکتر آرش احمدی درمکان تالار “موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی وطب اسلامی ومکمل” دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در تهران خیابان جمهوری خیابان لاله زار نو کوچه پیرنیا پلاک 9 برگزار میگردد.

0
Page 3 of 4 1234