تاریخ سمینار ماهیانه انجمن هومیوپاتی ایران

سمینار انجمن هومیوپاتی با حضور اساتید محترم دکتر رهنما، دکتر احمدی، دکتر مظفری و آقای فرهمند جمعه 14 بهمن (14/11/90) در سرای محله آرارات واقع در میدان ونک ،خیابان خدامی، تقاطع کردستان، پارک آرارات، از ساعت 9 صبح برگذار می شود.

با تشکر
مسئول هماهنگی امور سمینار انجمن هومیوپاتی ایران
دکتر پریسا اصانلو
02122559711

0

تاریخ سمینار ماهیانه انجمن هومیوپاتی ایران

سمینار انجمن هومیوپاتی ایران نهم دی ماه در سرای محله‌ی سئول واقع در پارک سئول برگذار می‌گردد.
آدرس: شیراز شمالی، خیابان پردیس، پارک سئول.

با تشکر
مسئول هماهنگی امور سمینار انجمن هومیوپاتی ایران
دکتر پریسا اصانلو
02122559711

0
Page 4 of 4 1234