چهارمين انتخابات هيئت مديره انجمن

” با ياد پروردگار “
بدينوسيله به اطلاع کليه اعضاي رسمي انجمن هوميوپاتي ميرساند که چهارمين انتخابات هيئت مديره انجمن در تاريخ جمعه ۱۷/ ۶ / ۹۱ ساعت ۱۰ صبح در سراي محله آرارات واقع در ونک – تقاطع خيابان خدامي و اتوبان کردستان برگزار خواهد گشت . لذا ازکليه اعضاي رسمي انجمن دعوت مي گردد تا با حضور خود و راي به کانديداي مورد نظر خود در روز انتخابات، موجبات رشد جامعه هوميوپاتي را فراهم نمايند.

ادامه

0

بیانیه دکتر اردوان شهردار به مناسبت برگزاری انتخابات پزشکان عمومی

اعضای محترم انجمن هومیوپاتی

همان طور که می دانید سهم بزرگی از خدمات بهداشتی و درمانی کشور بر عهده پزشکان عمومی است ولی متاسفانه فقدان جایگاه شایسته و در خور آنان شدیدا احساس می گردد. یکی از ابزارهای ممکن برای تمهید منزلت در خور، اقدام از طریق تشکل های صنفی است. بدینوسیله از تمامی همکاران پزشک عمومی و بالاخص اعضای انجمن هومیوپاتی دعوت می گردد تا با شرکت در انتخابات این انجمن گامی بزرگ برای ارتقاء صنفی – حرفه ای خود بردارند. بدیوسیله در راستای رشد و توسعه و ادغام هومیوپاتی در نظام سلامت کشور و همچنین به جهت بهبود جایگاه شغلی پزشکان عمومی، انجمن هومیوپاتی ایران با توجه به اهداف تبیین شده توسط ائتلاف فراگیر پزشکان عمومی و همچنین با توجه به سوابق کاندیدا های این ائتلاف، حمایت خود را از این ائتلاف اعلام می دارد.

با تشکر
دکتر اردوان شهردار
رئیس هیات مدیره انجمن هومیوپاتی ایران

0