برنامه سمینار انجمن هومیوپاتی ایران ۱۰ آبان

موضوع: بیماری های نورولوژیک و هومیوپاتی
• ساعت ۹ دکترپدرام معینی – نکاتی در درمان سردردها
• ساعت۹:۴۰ دکتر آرش احمدی – مدیریت درمان سکته های مغزی
• ساعت ۱۰:۲۰ استراحت وپذیرایی
• ساعت ۱۰:۴۰ دکتر فاضل حمید بهنام – درمان ام اس
• ساعت ۱۱:۲۰ دکتر علیرضا طلوع بهبود – درمان تیکهای عصبی
• ساعت ۱۲ دکتر آقانور صادقی – گزارش یک مورد بیمار: اختلال تعادل همراه با Empty Sella Syndrome

دبیر علمی : دکتر بهنام
دبیر اجرایی : خانم میرابی

مکان سمینار متعاقبا اعلام میگردد.

0