برنامه سمینار انجمن هومیوپاتی ایران 10 آبان

موضوع: بیماری های نورولوژیک و هومیوپاتی
• ساعت 9 دکترپدرام معینی – نکاتی در درمان سردردها
• ساعت9:40 دکتر آرش احمدی – مدیریت درمان سکته های مغزی
• ساعت 10:20 استراحت وپذیرایی
• ساعت 10:40 دکتر فاضل حمید بهنام – درمان ام اس
• ساعت 11:20 دکتر علیرضا طلوع بهبود – درمان تیکهای عصبی
• ساعت 12 دکتر آقانور صادقی – گزارش یک مورد بیمار: اختلال تعادل همراه با Empty Sella Syndrome

دبیر علمی : دکتر بهنام
دبیر اجرایی : خانم میرابی

مکان سمینار متعاقبا اعلام میگردد.

0