سمینار انجمن هومیوپاتی ایران

سمینار انجمن هومیوپاتی ایران در تاریخ دوم اسفند ۹۲ سمینار انجمن هومیوپاتی ایران با عنوان «چاقی وهومیوپاتی» با مدیریت علمی سرکار خانم دکتر ابراهیمی از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲ برگزار میگردد

مکان: میدان ونک – خیابان خدامی – سرای محله آرارات
برای دانلود جزئیات لطفا اینجا کلیک نمائید.

0