خبرنامه شماره 24 انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

خبرنامه شماره بیست و چهار انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد.

1. گزارش اقدامات هیأت مدیره انجمن هومیوپاتی ایران
2. اخبار برگزاری آزمون RIHA
3. گزارش سمینار آذر ماه 1393 انجمن هومیوپاتی ایران
4. کارگاه هومیوپاتی در کنگره بین المللی درد
5. کنگره بین المللی طب مکمل در مشهد
6. تاریخ برگزاری انتخابات هیأت مدیره انجمن

لطفا برای دانلود خبرنامه اینجا کلیک نمایید.
مسئول خبرنامه: خانم نوشین نواب

0

خبرنامه شماره 23 انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

خبرنامه شماره بیست و سوم انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد.

عناوین اصلی خبرنامه شماره 23 (آذرماه 1393):
1. گزارش اولین همایش هوميوپات هاي ايران ( آبان ماه 1393)
2. گزارش سومین همایش سراسری طب مکمل
3. اعلام تاریخ آزمون RIHA

لطفا برای دانلود خبرنامه اینجا کلیک نمایید.
مسئول خبرنامه: خانم نوشین نواب

0

خبرنامه شماره 22 انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

خبرنامه شماره بیست و دو انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد.

عناوین اصلی خبرنامه شماره 22 (خردادماه 1393):

گزارش سمينار انجمن هوميوپاتي ايران (اردیبهشت 1393)
گزارش مصاحبه تلویزیونی در مورد طب مکمل و طب مدرن
تغییر نشانی دفتر انجمن هومیوپاتی ایران

لطفا برای دانلود خبرنامه اینجا کلیک نمایید.

مسئول خبرنامه: خانم نوشین نواب

0

خبرنامه شماره 21 انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

خبرنامه شماره بیست و یک انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد.

عناوین اصلی خبرنامه شماره 21 (اردیبهشت ماه 1393):

گزارش سمينار انجمن هوميوپاتي ايران (اسفند 1392)
اخبار شصت و نهمین کنگره سازمان بین المللی LMHI
عنوان هفته WHAW در سال 2014

لطفا برای دانلود خبرنامه اینجا کلیک نمایید.

مسئول خبرنامه: خانم نوشین نواب

0

خبرنامه شماره 20 انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

خبرنامه شماره بیست انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد.

عناوین اصلی خبرنامه شماره 20 (دی ماه 1392):

گزارش سمينار انجمن هوميوپاتي ايران (آبان 1392)
اخبار تغییر اعضاء هیات مدیره انجمن
آغاز تدریس هومیوپاتی در دانشکده های دامپزشکی
اخبار دوره آموزشی هومیوپاتی
اجرای طرح بیمارستانی آرنیکا

لطفا برای دانلود خبرنامه اینجا کلیک نمایید.
مسئول خبرنامه: خانم نوشین نواب

0

خبرنامه شماره 19 انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره 19 (آبان ماه 1392):

گزارش سمينار انجمن هوميوپاتي ايران (تیر 1392)
اخبار دوره آموزشی هومیوپاتی
مصاحبه هومیوپاتی در استان خراسان
اخبار کنگره LMHI 2013

لطفا برای دانلود خبرنامه اینجا کلیک نمایید.
مسئول خبرنامه: خانم نوشین نواب

0

خبرنامه شماره 17 انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شد

عناوین اصلی خبرنامه شماره 17 (اسفند ماه 1391):
________________________________________
1. گزارش سمينار انجمن هوميوپاتي ايران (آبان 1391)
2. گزارش سمينار انجمن هوميوپاتي ايران (دی 1391)
3. اخبار دومین سمینار آشنایی با هومیوپاتی در قزوین
4. اعلام تاریخ آزمون RIHA
دریافت خبرنامه

0

دهمین آزمون جامع انجمن هومیوپاتی ایران (IHA)

دهمین آزمون جامع هومیوپاتی توسط انجمن هومیوپاتی در تاریخ هفتم تیرماه 1392 برگزار می شود. کلیه اعضا رسمی و افتخاری انجمن هومیوپاتی وهمچنین کلیه علاقمندانی که دوره دو ساله هومیوپاتی را در یکی از مراکز مورد تائید انجمن هومیوپاتی در داخل ویا خارج کشور، گذرانده باشند ( پس از عضو شدن در انجمن ) ،میتوانند در این آزمون شرکت نمایند.

ادامه

0

خبرنامه های شماره 15 و 16 انجمن هومیوپاتی ایران منتشر شدند

عناوین اصلی خبرنامه شماره 15 (شهریور ماه 1391):

1. گزارش سمينار انجمن هوميوپاتي ايران (خرداد 1391)
2. گزارش سمينار انجمن هوميوپاتي ايران (تیر 1391)
3. آگهی انتخابات هیأت مدیره انجمن هومیوپاتی ایران
4. تصویب آیین نامه طب مکمل
5. کسب رای در انتخابات هیأت مدیره انجمن پزشکان عمومی

دریافت خبرنامه شماره 15


عناوین اصلی خبرنامه شماره 16 (آبان ماه 1391):

1. گزارش سمینار انجمن هومیوپاتی ایران (شهریور 1391)
2. ارایه مقاله هومیوپاتی در کنگره انجمن ویروس شناسی ایران
3. اخبار چهارمین انتخابات هیأت مدیره انجمن هومیوپاتی ایران

دریافت خبرنامه شماره 16

0

نهمین آزمون جامع انجمن هوميوپاتی ایران (IHA)

نهمین آزمون جامع هوميوپاتي توسط انجمن هوميوپاتي در تاريخ 28/2/1391 برگزار مي شود. قبول شدگان پزشک، دندانپزشک و دامپزشک جهت عضويت در جامعه بين المللي پزشکان هوميوپات (LMHI) ، به نايب رئيس ملي معرفي مي گردند. همچنين قبول شدگان پزشک، گواهينامه عضويت ممتاز انجمن هوميوپاتي و تائيديه صلاحيت علمي را دريافت ميدارند. به ساير قبول شدگان گواهي قبولي در آزمون اعطا مي شود.

شرايط ثبت نام:
کليه اعضاي رسمي و افتخاري انجمن هوميوپاتي

ادامه

0