سمینار علمی انجمن هومیوپاتی ایران بهمن ۹۷

سمینار هومیوپاتی ساعت ۹ الی ۱۳ روز جمعه مورخ ۱۲ بهمن ماه ۹۷ برگزار می شود.
مکان: خیابان جمهوری ، خیابان لاله زارنو ، کوچه پیرنیا، موسسه تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران

شرکت در سمینار برای عموم آزاد است.

0

سمینار علمی انجمن هومیوپاتی ایران مهر ۹۷

سمینار علمی انجمن هومیوپاتی ایران ساعت ۹  صبح روز جمعه مورخ ۲۷ مهرماه ۹۷ برگزار می شود و تا ساعت ۱۳ ادامه خواهد داشت.
مکان: خیابان جمهوری ، خیابان لاله زارنو ، کوچه پیرنیا، موسسه تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران

این سمینار رایگان و شرکت در آن برای عموم آزاد می باشد.

0

سمینار علمی

سمینار علمی انجمن هومیوپاتی ایران درتاریخ ۸ خرداد ماه برگزار میگردد.
موضوع: Female Remedies
مدیر سمینار: خانم دکتر شناور
ساعت ۹ صبح
مکان: خیابان امیرآباد شمالی، خیابان ۱۵ تقاطع کردستان، ساختمان شهرداری، سالن طبقه ۵

0

سمینار علمی انجمن هومیوپاتی ایران

سمینار علمی انجمن هومیوپاتی ایران با مدیریت خانم دکتر اصانلو در تاریخ ۲۸ آذر۹۳ از ساعت ۹ الی ۱۳ برگزار می گردد
موضوع سخنرانی ها:
۱۰٫۱۵-۹ آقای دکتر عزیزی : رویا در هومیوپاتی
۱۱٫۱۵-۱۰٫۱۵ آقای دکتر تهرانی :
الف – تجویز دارو بر اساس دیدگاه توهم
ب – نظریه ی تشابه تکاملی ( دیدگاه هومیوپاتی در مورد تکامل موجودات)
۱۲٫۱۵-۱۱٫۵ آقای فرهمند : گل های باخ
۱۳-۱۲٫۱۵ آقای دکتر رهنما : دز و پوتنسی
مکان : میدان ونک –خیایان خدامی ، سرای محله آرارات

0
Page 1 of 4 1234